fbpx

Качеството на водата влияе върху селскостопанските животни

Качеството на водата може да повлияе както на общото потребление на вода, така и на общото здраве на животните. Те могат да понасят лошото качество на водата по-добре от хората, но ако концентрациите на специфични съединения във водата са достатъчно високи, животните могат да бъдат засегнати. Има фактори, влияещи върху качеството на водата, които засягат растежa, лактацията и репродукцията, което води до икономическа загуба за производителя.

Някои от най-често срещаните фактори, които намаляват качеството на водата, са описани по-долу:

  • хлор
  • флуор
  • всички тежки метали
  • нитрати
  • огромно разнообразие от токсични химикали
  • микроорганизми
  • бактерии
  • паразити
  • вируси
  • патогенни причинители

Никой не може да каже какъв път е изминала водата докато стигне до поилката на Вашите животни. Кръговрата на водата е дълъг. Това, че при Вас водата идва от Вашия сондаж, извор, река, кладенец или езеро , не означава, че  не е пътувала стотици, дори и хиляди километри и докато е пътувала, шанса да е заразена с вируси, паразити, патогенни бактерии и микроорганизми е сто процентов.

Всяка болест намалява печалбата на фирмата.За съжаление има болести, които могат да доведат до фалита на фермата или до необходимостта от умъртвяване на животните в нея.

Употребата на антибиотици е повсеместна. В целият свят, антибиотиците се използват и за профилактика и за лечение. Но с новите директиви забраняващи от 2020 година ползването на антибиотици с профилактична цел, за ветеринарните лекари мисията по опазване на здравният статус във фермата става от сложна до невъзможна.

Изследванията показват, че животните, когато са снабдени с висококачествена вода, ще пият повече, ще ядат повече и в крайна сметка ще наддават на тегло по-бързо. Изследванията показват също, че подобреното качество на водата може да доведе до намаляване на болестите и други здравословни проблеми при животните.

Ето защо е важно животните във фермата да пият чиста и качествена вода.