fbpx

Откриха завишено съдържание на хром в питейната вода в Козлодуй

Завишено съдържание на хром в питейната вода в Козлодуй установи Регионалната здравна инспекция, след като в началото на октомври са взети проби за контрол на качеството на питейната вода от три детски градини и четири пункта от централното водоснабдяване.

Всяка проба е изследвана по 26 показателя за съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди. От извършените анализи е установено, че всички параметри са в норма, с изключение на съдържанието на хром, където стойностите са гранични. В пробите, взети от трите детски градини, е регистрирано съдържание на хром 52 mg/l, а в четирите проби от пунктовете за контрол на централно водоснабдяване – 55 mg/l при норма 50 mg/l.

На водоснабдителното дружество е издадено предписание за контрол и отстраняване на отклоненията с изискване за обратна информация до РЗИ. В рамките на следващата седмица /9 октомври/ е извършена последваща проверка, като резултатите са били без промяна. Нови проби са взети и вчера, а резултатите от тях ще бъдат готови до няколко дни. От Инспекцията са категорични, че констатираните стойности не представляват риск за общественото здраве, но интензивният контрол ще продължи до регистриране на трайно понижение на нивата на хром във водата.

От РЗИ обясняват още, че проблемът в Козлодуй съществува от няколко години. През 2017 година е забранено използването на единия от трите водоизточника, от които се извършва снабдяването на града с питейна вода. През февруари тази година също са констатирани гранични стойности в един от пунктовете, които се изследват по мониторинговата програма на РЗИ, но в следващите седмици е постигнато нормализиране на нивата.

Източник: kozloduy-bg.info