fbpx

Р. Тополница замърсена 700 пъти над нормата

700 пъти над допустимото е количеството мед, манган и алуминий в река Тополница до Панагюрище.

Критичните показатели обхващат близо 40 км от реката, в която няма риба и живот. Замърсяването се появява, когато в Тополница се влее река Медетска, минаваща под затворената от 1992 г. мина “Медет”. Дренажните води от мината се вливат директно в реката и за тях няма пречиствателна станция.

Река Тополница преминава покрай хвостохранилището на предприятието. Влиянието на минната дейност се отразява чак до язовир “Тополница”.

На мястото на вливането на двете реки през октомври Басейновата дирекция е отчела превишение на мед над 700 пъти, 99 пъти над нормата пък са манганът и алуминият. Директорът на Басейнова дирекция “Източнобеломерски район” Марин Маринов заяви, че има проект за построяване на пречиствателна станция.

За пречистването е отговорно държавно дружество, което е към министерството на икономиката. Според плана за управление на речните басейни пречиствателна станция е трябвало да бъде построена още в периода 2010-2016 г.

Управителят на дружеството Кристиян Султанов увери, че към днешна дата се предприемат мерки.

Дружеството има задължение да отстранява нанесените щети от рудодобива, за което всяка година получава 5 млн. лева от държавния бюджет.

По думи на Султанов от 1994 г. са инвестирани над 40 млн. лева, с които са рекултивирани 7 хвостохранилища.

При мина “Медет” е изграден водопровод. Той обаче само събира вредните води, без да ги отвежда. Очаква се пречистването на водите при рудника да започне до края на тази година.

Поради недостиг на средства през 2018 г. правителството е отпуснало на дружеството още 120 млн. лева от бюджетния излишък, за да се преодолеят екологичните щети от рудодобива и въгледобива.

Тези пари обаче няма да са достатъчни за двете реки, защото са насочени приоритетно към Перник.

Източник: БТВ