Auto Draft

Auto Draft

Силата на структурираната вода

 

Divi Yoga Studio

Balance, Mind & Body

Get Started

Yoga

TINOX със златен медал от АГРА

TINOX със златен медал от АГРА

Впечатляващ успех за ТЕХНОИНОКС ИНЖЕНЕРИНГ в Конкурса за иновации в рамките на международното изложение “АГРА 2023“.

Мобилната ферма за кокошки носачки получи първа награда за иновативен продукт в раздела „Машини и инсталации за животновъдство”. Уникалната технология е нова за българския пазар и е произведена от немската компания farmermobil GmbH, чийто ексклузивен представител за България е TINOX.

Мобилните ферми представляват комплексно преместваемо съоръжение за производство на яйца и бройлери, които разполагат с капацитет между 200 и 2000 кокошки носачки на свободна паша при различните модели на оборудване. Революционните системи позволяват производство на яйца само няколко седмици след тяхното закупуване. Основните предимства за бъдещите „мобилни птицевъди“ са:

  • Бърз старт на производство без разрешително за строеж;
  • Без архитектурен и технически проект;
  • Бързо въвеждане в експлоатация, без свързване към ВиК и електрическата мрежа;
  • Лесна регистрация като животновъден обект;
  • Допустим за кандидатстване по европейските програми при улеснена процедура.
  • Безплатен проект от лидерите в професиоаналното консултиране.
В Германия пазарът за този тип съоръжения е доста голям, с над 10 хиляди мобилни птицеферми, а 8% от яйцата, консумирани в страната, се произвеждат именно по този начин. Фермата за кокошки носачки е подходяща както за напълно начинаещи, така и за професионални фермери. Опитът на немската компания е, че най-голям дял клиенти са фермерите, които вече практикуват друг отрасъл като растениевъдство, свиневъдство, говедовъдство и други. Мобилните ферми са гъвкаво решение, което им осигурява диверсификация на приходите.


Технологията е подходяща и за ХоРеКа сектора, където продукцията има висока добавена стойност и срокът за възвръщане на инвестицията може да бъде още по-скъсен.

Мобилните ферми също така са все по-търсен продукт от биопроизводителите в Германия.

Системите обхващат всичко, което е необходимо за комфорта на както на фермера, така и на кокошките. Те са автономни със собствено захранване с фотоволтаична система и собствен резервоар за вода. Операциите са изцяло автоматизирани с последно поколение компютърен контрол. Храненето е изключително лесно, благодарение на вътрешния фуражен силоз с циркулираща линия за захранване, а специална лента извежда торовата маса от помещението бързо, хигиенично и ефективно. 

Можете да разчитате на експертите на „Техноинокс инженеринг“ и нашите партньори от „Агробизнес Консултинг“ за професионална подготовка на проект за предстоящите мерки за европейско финансиране по Националния стратегически план и Плана за възстановяване и устойчивост.