Милиарди загуби за животновъдите от мръсна вода

Днес, когато цялата природна среда е поставена под заплахата на климатичните промени, глобалното замърсяване, химическите и биологични оръжия, човечеството е изправено пред сложната задача да намери бързо, работещо и сигурно решение как да опази водата си чиста.

Сблъскваме се все по-често с нови болести по животните. Не стихват огнищата на Африканска чума по свинете и птичи грип в България. Чистата вода е един от ключовите фактори за борба с болестите в животновъдството. Всяка година милиони фермери по света инвестират огромни суми в превантивни мерки за опазване на здравето и живота на своите животни. Всяка болест намалява печалбата на компанията, а за съжаление има болести, които могат да доведат до фалита на фермата или до необходимостта от умъртвяване на животните в нея.

Употребата на антибиотици е повсеместна. В целия свят, антибиотиците се използват и за профилактика и за лечение. Като универсален разтворител, водата участва в природния кръговрат и подпомага растенията в синтезиране на сложни синтетични вещества от елементите на неорганичната природа. Вода се съдържа в почти всичко около нас, включително всеки хранителен продукт, който ежедневно слагаме на трапезата и консумираме със семейството си.

Всяка година в земеделието се използват 2500 трилиона литра вода, от които 1500 трилиона отиват напразно. На много места качеството на повърхностните води бързо се влошава заради прекомерна употреба на изкуствени торове и изливане на опасни химически отпадъци. От там се замърсяват и подпочвените води, защото в тях се просмукват същите вредни вещества.

Когато това се случи, последствията за хората и екосистемите са ужасяващи. Паразитите и бактериите, попадащи в реки, морета и океани, заразяват не само водните обитатели, но и други животни, които пият от тази вода. Запазването на водата чиста трябва да бъде цел не само на бизнеса, който има отговорности пред обществото, но и на всеки отделен човек, който държи на своето здраве.

До 2030 година мониторинга за биозащита на водите ще стане задължителен във всички сфери. Само през 2017 година са констатирани 17 000 смъртни случая в Европа и 80 000 в Азия, вследствие на резистентност към антибиотици. Затова Европейският съюз въведе директиви за ограничаване на ползването на антибиотици в животновъдството. Предстои въвеждане на ограничения и в хуманната медицина. Това е статистиката на смъртните случаи всяка година. Но да не забравяме и броя на отчетените заболявания в света всяка година, също причинени от болести, пренесени чрез водата. 6 милиарда са случаите на диария, 5 милиарда случаи на остри отравяния, 3 милиарда случаи на хронични заболявания, птичи грип и АЧС. Нека навлезем и по-навътре в данните.

В световен мащаб данните за заболяванията и смъртността вследствие на некачествена вода са стряскащи. Населението на земята расте, а водният ресурс намалява. Водите пък са замърсени от нарастващата популация и индустриализация. Заболяванията вследствие на пиене, миене, къпане, готвене и използване на замърсени води нарастват ежегодно. Замърсените води унищожават флората и фауната на планетата. Броят на смъртните случаи по света всяка година расте. Болестите, свързани с водата годишно убиват 200 млн. деца и 170 млн. възрастни. За мъртвите животни статистиката е в милиарди. Съответно и в милиарди са загубите на животновъдите!

Доклад на световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ, показва, че :

• 2,1 милиарда души нямат достъп до регламентирани и контролирани  водоизточници.
• 4,6 милиарда души нямат достъп до  водоизточници с чиста питейна вода.
• 1 700 000  деца всяка година умират от диария, чревни разстройства, натравяния и други в следствие на пиенето на заразени води.
• Годишно, една четвърт от общия брой  в света на смъртните случаи на деца се дължи на замърсена вода.
• 100 милиона възрастни годишно умират от стомашно чревни инфекции, в следствие на замърсени води!
• Три милиарда души всяка година боледуват от заболявания причинени от заразяване с патогени, чрез водата за пиене.

Водата за пиене най-често е замърсена с:

• хлор
• флуор
• всички тежки метали
• огромно разнообразие от токсични химикали
• микроорганизми
• бактерии
• вируси
• патогени
• паразити
• други