• Генератор на гореща вода
  • 160.0 kW подгряваща мощ
  • Максимално 70-95°C
  • 26-40 l/min
  • Масло и маслен филтър
  • Връзка с други модели за почистване под налягане

Заявете консултация за продукта