i1000

Марка

Моделът IncinerPro i1000 е част от гамата инсинератори с основна неподвижна горивна камера и се препоръчва за изгаряне на средни и големи отпадъци (напр. отпадъци от овце, свине, кланици и месопреработвателни предприятия и др.).

Технически специфики

 • 2 горивни камери (основна и доизгаряне), за да бъдат напълно съобразени с изискванията на Регламент 1069/2009 на ЕС и ЕС 142/2011
 • 3 напълно автоматизирани, независими горелки (2 в основната горивна камера и 1 в камерата за последващо горене)
 • Контролен панел със сензорен екран
 • Автоматизирана система за програмиране и контрол на параметрите и циклите на горене
 • Визуална и звукова алармена система
 • Огнеупорен бетон, устойчив на високи температури (1500 ° C)
 • Двоен вентилиран комин
 • Врата за товарене на отпадъци с лебедка, със система за безопасност срещу случайно затваряне.
 • Врата за отстраняване на пепел
 • Товароносимост: до 1000 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
 • Метод на зареждане: отгоре
 • Тегло: 5,3 тона
 • Гориво: природен газ; LPG; дизел
 • Скорост на изгаряне: до 150 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)

 

Направи запитване

Форма за запитване