i1750

Марка

IncinerPro i1750 е един от най-големите модели в стандартната гама инсинератори с главна фиксирана горивна камера.

Пепоръчва се за изгаряне на големи по обем отпадъци, например трупове на говеда или коне.

Технически специфики

 • 2 горивни камери (основна и доизгаряне), за да бъдат напълно съобразени с изискванията на Регламент 1069/2009 на ЕС и ЕС 142/2011
 • Стандартни 3 напълно автоматизирани, независими горелки (2 в основната горивна камера и 1 в камерата за последващо горене).
 • Контролен панел със сензорен екран
 • Автоматизирана система за програмиране и контрол на параметрите и циклите на горене
 • Визуална и звукова алармена система
 • Огнеупорен бетон, устойчив на високи температури (1500 ° C)
 • Термодвойки за поддържане на зададени температури
 • Двоен вентилиран комин
 • 2 плъзгащи се врати, със система за безопасност срещу случайно затваряне
 • Вратичка за отстраняване на пепелта
 • Товароносимост: до 1750 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
 • Метод на зареждане: отгоре
 • Тегло: 6,85 тона
 • Гориво: природен газ; LPG; дизел
 • Скорост на изгаряне: до `150 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)

 

Направи запитване

Форма за запитване