i2000

Марка

IncinerPro i2000 е един от най-големите модели в стандартната гама инсинератори с основна неподвижна горивна камера.

Препоръчва се за изгаряне на големи отпадъци, например трупове на говеда или коне.

Технически специфики

 • 2 горивни камери (основна и доизгаряне), за да бъдат напълно съобразени с изискванията на Регламент 1069/2009 на ЕС и ЕС 142/2011
 • Стандартни 6 напълно автоматизирани, независими горелки (5 в основната горивна камера и 1 в камерата за последващо горене). Може да се окомплектова с бетонова сърцевидна решетка, за изгаряне на отпадъците и отдолу.
 • Контролен панел със сензорен екран
 • Автоматизирана система за програмиране и контрол на параметрите и циклите на горене
 • Визуална и звукова алармена система
 • Огнеупорен бетон, устойчив на високи температури (1500 °C)
 • Термо-двойки за поддържане на температурите при програмирани стойности
 • Двоен вентилиран комин
 • 1 голяма врата за товарене на отпадъците, с лебедка и предпазна система срещу случайно затваряне
 • 3 широки врати за отстраняване на пепелта
 • Товароносимост: до 2000 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
 • Метод на зареждане: отгоре
 • Тегло: 8 тона
 • Гориво: природен газ; LPG; дизел
 • Скорост на изгаряне: до 250 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)

 

Направи запитване

Форма за запитване