i75

Марка

Най-малкият модел в гамата „i“ (инсинератори с фиксирана основна горивна камера) се препоръчва за изгаряне на малък обем отпадъци (напр. птици и други животни с подобен размер).

Технически специфики

  • Инсинераторът е оборудван с 2 горивни камери (основна и доизгаряне), за да отговаря напълно на изискванията на Регламент 1069/2009 на ЕС и ЕС 142/2011
  • 2 независими горелки, по една във всяка горивна камера
  • Газът, получен в резултат на процеса на горене, се поддържа при минимум 850 °C за 2 секунди
  • Товароносимост: до 75 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
  • Метод на зареждане: отпред
  • Тегло: 0,95 тона
  • Гориво: природен газ; LPG
  • Скорост на изгаряне: до 50 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)

 

Направи запитване

Форма за запитване