MBDOS 50

Марка

Количката за течни фуражи предоставя удобен и безопасен начин за директно подаване на лекарства в коритото за хранене, без риск от контаминация.

Технически специфики

  • Количка за течни фуражи
  • Алуминиево шаси
  • 50 l контейнер за разтвори
  • 20 m маркуч
  • Копие с волюметър
  • Центробежна помпа за впръскване и смесване
  • 230 V връзка
Направи запитване

Форма за запитване