Система за дезинфекция, пречистване и UV третиране на вода TINOX AC 1.5 UV/ TINOX AC 1.5

Заявете консултация за продукта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ОБОРУДВАНЕТО: 1.5 m3/h

I.Мултимедия филтриране с водни филтри със силекс/антрацитно легло. Отговаря за филтрирането на твърдите и органични вещества с помощта на  силекс/антрацитно легло. 

II.Kарбонов филтър за абсорбация на замърсителите. 

Отговаря за абсорбация на високите нива на замърсяване чрез активен карбон. 

III.Ултравиолетово третиране на вода (Дава се като опция). 

Превенция срещу легионела. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА TINOX AC 1.5 UV / TINOX  AC 1.5