Система за управление на водните съоражения

Система за управление на водните съоръжения

Принципът на работа на малките водни съоръжения е инсталиране на устройство над резервоар за вода в места, където достъпът до вода е затруднен. Това устройство извлича чиста и питейна подземна вода и я съхранява, като я доставя до всяко жилище с помощта на гравитационна сила

Безжичен контролер на нивото на водата

– Измерване на нивото на водата във водохранилището чрез сензори (горе, среда, долу) и предаване на сигнал към устройството за контрол на подземните помпи за да се активира

– Аларма и известия за защитни мерки при неоторизирано проникване в района около водохранилището

Устройство за контрол на подземни помпи за вода

– Устройство, което получава сигнал от безжичен контролер на нивото на водата и управлява стартирането и спирането на подземни помпи

МОНИТОР

– Устройство, което контролира нивото на водата в резервоара, работата на помпите и проверява достъпа на непозволени лица, с инсталирани основни системи за управление

– Нивото на водата в резервоара се изразява чрез цветове (горе: зелено, среда: оранжево, долу: червено)

МОНИТОРИНГ

– В реално време може да се види нивото на водата, качеството на водата, състоянието на вратите и работата на помпите, инсталирани на място

Направи запитване

Форма за запитване