Tinox ACSTR 1.5 UV / Tinox ACSTR 1.5

Система за дезинфекция, пречистване и UV третиране на вода Tinox ACSTR 1.5 UV / Tinox ACSTR 1.5

Заявете консултация за продукта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ОБОРУДВАНЕТО: 1.5 m3/h

На база предварителен разговор се препоръчва система за вода със следната пречиствателна линия:

 I.Мултимедия филтриране с водни филтри със силекс/антрацитно легло.

Отговаря за филтрирането на твърдите и органични вещества с  помощта на силекс/антрацитно легло.

II.Kарбонов филтър за абсорбация на замърсителите.

Отговаря за абсорбация на високите нива на замърсяване чрез активен карбон.

Ако водата се консумира в с период от първите 24 ч. от преминаване през структуриране се препоръчва инсталация на оборудване за абсорбация на високите нива на замърсяване чрез активен карбон за питейна вода.

III.Омекотяване и Структуриране на водата.

Системата произвежда магнитно преструктуриране на водните молекули, поляризирайки твърдостите и избягвайки натрупването им в оборудването и проблеми при консумация.

Този магнитен процес ще поддържа водната структура за 24 часа, като избягва проблемите с твърдостта и я подобрява за консумация.

IV.Ултравиолетово третиране на вода.

Превенция срещу легионела.