Tinox CSTR 1.5 UV

Система за дезинфекция, пречистване и UV третиране на вода Tinox CSTR 1.5 UV.

Заявете консултация за продукта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ОБОРУДВАНЕТО: 1.5 m3/h

На база предварителен разговор се препоръчва система за вода със следната пречиствателна линия:

I.Kарбонов филтър за абсорбация на замърсителите.

Ако водата се консумира в с период от първите 24 ч. от преминаване през структуриране се препоръчва инсталация на оборудване за абсорбация на високите нива на замърсяване чрез активен карбон за питейна вода.

II.Омекотяване и Структуриране на водата.

Системата произвежда магнитно преструктуриране на водните молекули, поляризирайки твърдостите и избягвайки натрупването им в оборудването и проблеми при консумация.

Този магнитен процес ще поддържа водната структура за 24 часа, като избягва проблемите с твърдостта и я подобрява за консумация.

 III.Ултравиолетово третиране на вода.

Превенция срещу легионела.