Система за дезинфекция, пречистване и UV третиране на вода TINOX AC 2.5

Заявете консултация за продукта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ОБОРУДВАНЕТО: 2.5 m3/h

На база предварителен разговор се препоръчва система за вода със следната пречиствателна линия:

I.Мултимедия филтриране с водни филтри със силекс/антрацитно легло.

Отговаря за филтрирането на твърдите и органични вещества с  помощта на силекс/антрацитно легло.

II.Kарбонов филтър за абсорбация на замърсителите.

Отговаря за абсорбация на високите нива на замърсяване чрез активен карбон.

III.Ултравиолетово третиране на вода.

Превенция срещу легионела.

ТЕХНИЧЕСКА НА ОФЕРТА ЗА СИСТЕМА TINOX AC 2.5 UV / TINOX AC 2.5