Еврогруп Колев ЕООД

Еврогруп Колев ЕООД

Еврогруп Колев ЕООД е птицеферма за бройлери с доказано влияние на българския пазар. Стремежът им да предоставят на своите клиенти висококачествено месо е именно и причината от фирмата да се свържат с TINOX за повишаване на биосигурността в обекта си.

 

От компанията се снабдиха с:

Чиста вода за свинекомплекса на АЯКС ГРУП в с. Пъстрен

Чиста вода за свинекомплекса на АЯКС ГРУП в с. Пъстрен

 • Продукт: Индустриална система за пречистване на водата
 • Инсталация: 30 януари 2024
 • Клиент: АЯКС ГРУП
 • Финансиране: Мярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 г. за Биосигирност в стопанствата

АЯКС ГРУП е най-големият производител на угоени прасета в България. От компанията се довериха на TINOX за индустриална система  за дезинфекция, пречистване, омекотяване и структуриране на питейна вода за животни Ima Water Technology TINOX KCSTR 50.0 за пречистване на води с капацитет 50 м3/час. Това е най-голямата подобна инсталация в България за целите на животновъдната индустрия и се намира в свинекомплекса в с. Пъстрен, който е с капацитет 60 хил. прасета.

Системите за пречистване на водата от TINOX гарантират оптимални условия за животните, като осигуряват чиста вода, необходима за тяхното здраве.

Това е третата иновативна технология за биосигурност, която TINOX доставя на АЯКС ГРУП. През 2020 година, компанията инсталира инсинератор за изгаряне на животински отпадъци i1750 в най-големия свинекомплекс на Балканитe, разположен в с. Козлодуйци. През 2023 година от АЯКС ГРУП се сдобиха с робот за почистване на свинеферми. Компанията разполага и с няколко оборудване за мокра дезинфекция MBDES 200 SW.

 

Вижте повече за проектите на АЯКС ГРУП:

ПРЕДИМСТВА:

Иновативните системи за пречистване на вода извършват многоетапна филтрация, която води до следните подобрения:

 • преструктурирането на водната молекула, води до хидратация на клетъчно ниво;
 • елиминиране на токсичните компоненти от органични отпадъци;
 • премахване на твърдите частици, вируси, бактерии, амоняк, химикали и пестициди
 • подобряват се цвят, вкус и мирис, чрез йодирана филтрация с активен въглен.
 • Минимални са разходите за поддръжка;
 • Пречистване на водата независимо дали е от градската мрежа или от собствен водоизточник.


ВАЖНО!

Оборудването пристига окомплектовано в мобилен контейнер готово за въвеждане в експлоатация (не се изисква разрешително за строеж).


ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
БИОСИГУРНОСТ

Поради правилната хексагонна форма на водните молекули, структурираната вода е 6 пъти по- усвоима от всеки жив организъм.


В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО:

 • По-добро усвояване на хранителните вещества;
 • По-добра дълбочина на проникване на водата;
 • По-висока защита и по-бърз и здравословен растеж;
 • Предпазване на поливните системи от натрупване на варовик.
 • Повишен добив от декар
 • Намаляване/премахване на разходите за препарати против болести, хербициди и пестициди

 

В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО:

 • Подпомага храносмилането, хранителните вещества и минералите се усвояват по-добре от червата;
 • По-малко амоняк в обора (сградата) поради по-добро храносмилане;
 • Повишава ефективността на лекарствата и медикаментите.
 • Повишен млеконадой
 • Намаляване на заболяванията във фермата
 • Подобрено качество и повишено количество на производството

 

ЗА ЧОВЕКА:

 • Допринася до по-добра хидратация на организма на клетъчно ниво;
 • Действа като ключов хранителен елемент за изграждане, поддържане и възстановяване на клетките;
 • Помага за регулиране на вътрешната ни телесна температура;
 • Позволява ни да се потим;
 • Позволява ни да произвеждаме слюнка и храносмилателни ензими;
 • Помага ни да метаболизираме макронутриентите (мазнини, въглехидрати и протеини) от храните, които консумираме и ги превръщаме в използваемо „гориво“;
 • Помага на мускулите да се свиват;
 • Помага на кръвта да пренася кислород в нашите тела;
 • Помага за изхвърляне на отпадъци и токсини чрез уриниране и движение на червата.

 

ПОЛЗИ ОТ ПРЕЧИСТЕНА И СТРУКТУРИРАНА ВОДА

Активен карбон

Порест минерален дехлориращ агент, който от своя страна адсорбира органична материя, пестициди. ЛОС, оцветяване и миризма от вода.

Katalox Light

Продукт на зеолитна основа с Mn02 катализаторно покритие за специфично отстраняване на желязо и манган във високи концентрации от питейна и промишлена вода.

Други легла за филтриране

Вътрешно разработени товари, специално проектирани за задържане на специално създадени замърсители: олово, амоний, флуориди, флуориди, живак и др.

МНОГОСТЕПЕННО ФИЛТРИРАНЕ

Силекс/Антрацит

Многослойно легло за последователно задържане на частици с каталитичен ефект, за филтрация 10 до 25 микрона. Адсорбация/резорбация на тини, кал, глини, мътност или суспендирани твърди вещества.

IMA – Asr

Продукт на базата на железен хидроксид с предварителна обработка и специфични гранулометрии за асимилация и абсорбация за арсен от повърхностни води, мрежа или индустрия.

IMA – Met

Филтриращо легло на базата на хидроксид със специфична катализа за абсорбация на тежки метали като алуминий, никел и др.

СИСТЕМИ С ОБРАТНА ОСМОЗА

Система с обратна осмоза за пречистване на силно компрометирани води от физични, химични и биологични замърсители.

ПРОЦЕС НА РАБОТА:

ЕТАП 1

 • Взимане на проба за воден анализ, според източника;
 • Наш екип идва на място, за да вземе проба от водата за анализ.

ЕТАП 2

 • На база резултата от анализа, изготвяме индивидуална оферта;
 • Свързваме се с вас за обсъждане на информацията;
 • Изготвяме индивидуална и окончателна офета.


ЕТАП 3

 • Проучване на възможности за финансиране;
 • Склюване на договор запокупко-продажба;
 • Поръчка, доставка;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация от наш екип;
 • Обучение на място;
 • Гаранционно сервизно обслужване и техническа поддръжка;

Свали брошура

Количка за транспортиране в Голямо Враново

Количка за транспортиране в Голямо Враново

 • Продукт: Електрическа количка за транспортиране на трупове на свине до 300 кг.
 • Модел: PPU0030
 • Клиент: Свинекомплекс “Голямо Враново“
 • Инсталация: Януари 2024

Свинекомплекс “Голямо Враново” е най-старият в Източна Европа. В него се отглеждат 2000 майки и 400 ремонтни майки от породите Ландрас, Дюрок, Пиетрен, Голяма бяла. Годишно тук се произвеждат около 55 000 прасета с тегло над 100 кг. Месечната реализация е 4000-5000 бройки на угоени животни.

От комплекса избраха да се сдобият с електрическата количка за транспортиране на трупове, която позволява с лекота да бъдат транспортирани до 300кг. Произведена от Meier Brackenberg и представена на българския пазар от TINOX, количката спомага за улесняване и оптимизиране на работния процес.

Гледайте видеото, за да разберете как:

Чиста вода в Луковит: 10 общински учреждения разчитат на системи от TINOX

Чиста вода в Луковит: 10 общински учреждения разчитат на системи от TINOX

 • Продукт: Системи за дезинфекция, пречистване, омекотяване и структуриране на вода
 • Модел: Ima Water Technology, модел UF6000, SKW и УВ лампа
 • Клиент: Община Луковит
 • Инсталация: Януари – Февруари 2023
 • Финансиране: Пренасочени средства по КОВИД мерките

В началото на 2023 г. Община Луковит направи сериозна крачка за подобряване качеството на питейната вода в различни общински учреждения на територията на общината.

По инициатива на кмета на общината Иван Грънчаров бяха инсталирани 10 системи за пречистване и филтриране на вода от TINOX, с цел превенция от заболявания, елиминиране на опасните елементи във водата и подобряване на условията за безопасна и здравословна среда.

Това е най-мащабната инвестиция за структурирана вода на община в България, до момента. Благодарение на тази инициатива, стотици деца и жители на Луковит ще могат да се възползват от пречистена, омекотена и структурирана вода с оптимално pH.

Кои учреждения внедриха системите: 

 • ДГ “Звънче”, гр. Луковит
 • ДГ “Зорница”, село Торос
 • ДГ “Славейче”, село Дерманци
 • ДГ “Слънце”, гр. Луковит
 • ДГ “Червената шапчица”, гр. Луковит
 • ДСП – Домашен Социален Патронаж – гр. Луковит
 • ДЯ “Щастливо детство”, гр. Луковит
 • КСУ – Защитено жилище за лица с физически увреждания – гр. Луковит
 • ЦНСТДМУ (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи) – “Здравец”, гр. Луковит
 • ЦНСТДМУ (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи) – “Зорница” гр. Луковит

Иван Грънчаров, кмет на Община Луковит:

„Основен приоритет за мен е подобряването на условия в детските градини на територията на Община Луковит. Достъпът до чистата питейна вода е изключително важно за децата и подрастващите. Вече повече от година в над 10 общински учреждения се пие пречистена и структурирана вода, директно от чешмата, с което спеставяме сериозни суми всеки месец от покупка на бутилирана вода. Допълнителен плюс за нас е, че системите действат като превенция от разпространение на заразни болести.”

Ползи от структурираната вода:

 

 • По-добро усвояване на хранителните вещества;
 • Допринася до по-добра хидратация на организма на клетъчно ниво;
 • Действа като ключов хранителен елемент за изграждане, поддържане и възстановяване на клетките;
 • Помага за регулиране на вътрешната ни телесна температура;
 • Позволява ни да се потим;
 • Позволява ни да произвеждаме слюнка и храносмилателни ензими;
 • Помага ни да метаболизираме макронутриентите (мазнини, въглехидрати и протеини) от храните, които консумираме и ги превръщаме в използваемо „гориво“;
 • Помага на мускулите да се свиват;
 • Помага на кръвта да пренася кислород в нашите тела;
 • Помага за изхвърляне на отпадъци и токсини чрез уриниране и движение на червата.

Мобилен инсинератор и арка за дезинфекция в Квинс Арго

Мобилен инсинератор и арка за дезинфекция в Квинс Арго

 • Фирма: Квинс Арго
 • Локация: с. Презвитер Козма
 • Инсталация: Декември 2023
 • Финансиране: Подмярка 5.1 на ПРСР за биосигурност.
 • Описание: Закупуване на арка за дезинфекция на автомобили; инсинератор за изгаряне/обезвреждане на животински трупове;

Основната дейност на Квинс Арго е производство и предлагане на висококачествени яйца за консумация. През годините основни правила на дружеството са били и ще бъдат коректността с партньорите,качеството на продукцията и професионализма на работниците. Именно това е и причината от дружеството да се свържат с TINOX за повишаване на биосигурността в обекта си.

От компанията се снабдиха с:

 • арка за дезинфекция на автомобили – входната арка за автомобили (камиони и коли) е напълно автоматична и се използва за дезинфекция на превозни средства, които преминават през района на предприятието, с цел превенция на заболявания.
 • инсинератор за изгаряне на животински отпадъци – мобилните инсинератори (IncinerPro a) представляват идеалното решение, ако извършвате дейности по изгаряне на място на мъртви животни, продукти с изтекъл срок на годност или конфискувани продукти от администрираната територия. Инсинераторите са напълно автономни и готови за използване (на ремарке, оборудвани с резервоар за гориво).

Чиста вода за ДГ “Детска радост”

Чиста вода за ДГ “Детска радост”

 • Клиент: ДГ “Детска радост”
 • Локация:гр. Долна Оряховица
 • Продукт: UF 6000
 • Капацитет: до 6 m³/h
“Децата от ДГ “Детска радост”, гр. Долна Оряховица пият най-чистата вода. И това е факт, благодарение на фирма “Техноинокс инженеринг”, която монтира система за дезинфекция, омекотяване, пречистване, структуриране и UV третиране на вода”, това споделя директорката на детската градина Красимира Захариева непосредствено след монтажа на системата.
 
Благодарим за положителната обратна връзка. Малчуганите ще имат възможност да пият вода без бактерии, микроорганизми, ръжди и други замърсители – директно от чешмата.
 
Възпитателите на детската градина са изключително ентусиазирани от новата придобивка и организират серия експерименти на тема “Водата извор на живот”, с което провокират малките изследователи да се убедят сами в чистотата на водата, участвайки в различни експерименти.
 
Системите за пречистване на вода на Техноинокс инженеринг ЕООД се разработват индивидуално спрямо специфичните нужди на клиентите, в партньорство с ImaWater Technology – испанска компания с 30-годишна история в производството на комплексни системи за пречистване на питейни води.
 
Четете още: 

Всичко относно системите за пречистване на вода, което трябва да знаете.

Предимства:

Иновативните системи за пречистване на вода извършват многоетапна филтрация, която води до следните подобрения:

 • преструктурирането на водната молекула, води до хидратация на клетъчно ниво;
 • елиминиране на токсичните компоненти от органични отпадъци;
 • премахване на твърдите частици, вируси, бактерии, амоняк, химикали и пестициди
 • подобряват се цвят, вкус и мирис, чрез йодирана филтрация с активен въглен.
 • Минимални са разходите за поддръжка;
 • Пречистване на водата независимо дали е от градската мрежа или от собствен водоизточник.


Вижте още реализирани проекти:

Заявете консултация

3 + 7 =

Системи за пречистване на вода: Мар-Крафт ООД

Системи за пречистване на вода: Мар-Крафт ООД

 • Клиент: Мар-крафт ООД
 • Локация: с. Здравковец и с. Шарани
 • Монтаж: Април 2023
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за биосигурност от ПРСР 2014-2020 – първи прием 2020 г.
 • Продукт: Системи за пречистване на водата
 • Капацитет: 1,5 куб.м/час

Техноинокс Инженеринг ЕООД (TINOX) инсталира система за пречистване на вода в две от птицефермите на един от най-големите производители на яйца у нас “Мар-крафт” ООД. По настоящем фирмата отглежда 500 000 подрастващи птици годишно и 90 000 носачки за производство на яйца. Компанията е утвърден производител на комбинирани фуражи за животновъдство с месечно производство 1500 тона. В последните години фирмата изгражда и ново предприятие за производство на органична птича тор.

Инвестицията в системата на TINOX е повлияна от желанието на собствениците да затвърдят биосигурността в птицефермата. Системата ще дезинфектира, филтрира и структурира водата която използват, за да осигурят по-качествена продукция и по-здрави кокошки. Инвестицията също така ще повлияе благоприятно и на напоителните системи, охлаждащите инсталации и дюзи.

Системите за пречистване на вода на Техноинокс инженеринг ЕООД се разработват индивидуално спрямо специфичните нужди на клиентите, в партньорство с ImaWater Technology – испанска компания с 30-годишна история в производството на комплексни системи за пречистване на питейни води.

Всичко относно системите за пречистване на вода, което трябва да знаете.

ПРЕДИМСТВА:

Иновативните системи за пречистване на вода извършват многоетапна филтрация, която води до следните подобрения:

 • преструктурирането на водната молекула, води до хидратация на клетъчно ниво;
 • елиминиране на токсичните компоненти от органични отпадъци;
 • премахване на твърдите частици, вируси, бактерии, амоняк, химикали и пестициди
 • подобряват се цвят, вкус и мирис, чрез йодирана филтрация с активен въглен.
 • Минимални са разходите за поддръжка;
 • Пречистване на водата независимо дали е от градската мрежа или от собствен водоизточник.


ВАЖНО!

Оборудването пристига окомплектовано в мобилен контейнер готово за въвеждане в експлоатация (не се изисква разрешително за строеж).

Оборудване за дезинфекция в Яйцепром АД

Оборудване за дезинфекция в Яйцепром АД

 • Клеинт: Яйцепром АД
 • Локация: Кърджали и Момчилград
 • Реализация на проекта: Януари 2023 г.
 • Финансиране: 5.1 за биосигурност от ПРСР 2014-2020, втори прием през 2021 г.
 • Оборудване: Системи за дезинфекция в рамките на два птицевъднни обекта

“Яйцепром” АД, една от най-големите компании за устойчиво производство на яйца, избра висококачествените технологии на MEIER BRAKENBERG, представени на българския пазар от Техноинокс инженеринг ЕООД.

Инвестицията на компанията е насочена към подобряването на биосигурността на две свои предприятия – птицефермите в Кърджали и Момчилград. От “Яйцепром” АД се снабдиха с оборудване за мокра дезинфекция MBDES 200 SW което осъществява 100% дезинфекция на всички видове пространства. Така от компанията ще затвърдят безупречната си репутация за качество, хигиена и безопасност, както в производството, така и в обслужването на клиенти си чрез своята непрекъсната ангажираност и стриктен контрол.

MEIER BRAKENBERG предлага висококачествено оборудване за биосигурност и дезинфекция за животновъдни обекти. Продуктите от портфолиото на компанията включват широк спектър технологични решения: входни арки за дезинфекция, колички за дезинфекция на затворени пространства, оборудване за почистване под високо налягане, електрически колички за транспортиране на животински трупове, електронни везни, системи за дозиране на течни препарати и лекарства, както и модерни решения за хуманно отношение към животните.

Научете повече за MEIER BRAKENBERG.

Чиста вода от TINOX във Венид АГРО ООД

Чиста вода от TINOX във Венид АГРО ООД

Кравеферма ВЕНИД АГРО ООД, поставя здравето на животните си на първо място и за това избраха да се доверят на Системите за многоетапна филтрация на вода на Техноинокс инженеринг ЕООД. Системите са разработени след обстоен анализ на водата в кравефермата, в партньорство с ImaWater Technology – испанска компания с 30-годишна история в производството на комплексни системи за пречистване на питейни води.

Индустриалната станция със системи за пречистване, омекотяване, дезинфекция и структуриране на водата, осигуряват 100% пречистена вода, независимо от степента на замърсяване. Инвестицията е необходима на кравефермата, за да ограничи риска от нежелани инфекции и зарази сред животните.

От компанията се снабдиха със система за многоетапна филтрация на вода за питейни нужди с капацитет 1,5 куб.м./час, която пречиства водата от собствен водоизточник и я доставя в качество, подходящо за здравословна консумация от животните.

Четете още: Система за дезинфекция, пречистване и структуриране на водата в УМБАЛ Бургас

 

ПРЕДИМСТВА:

Иновативните системи за пречистване на вода извършват многоетапна филтрация, която води до следните подобрения:

 • преструктурирането на водната молекула, води до хидратация на клетъчно ниво;
 • елиминиране на токсичните компоненти от органични отпадъци;
 • премахване на твърдите частици, вируси, бактерии, амоняк, химикали и пестициди
 • подобряват се цвят, вкус и мирис, чрез йодирана филтрация с активен въглен.
 • Минимални са разходите за поддръжка;
 • Пречистване на водата независимо дали е от градската мрежа или от собствен водоизточник.


ВАЖНО!

Оборудването пристига окомплектовано в мобилен контейнер готово за въвеждане в експлоатация (не се изисква разрешително за строеж).


ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
БИОСИГУРНОСТ

Поради правилната хексагонна форма на водните молекули, структурираната вода е 6 пъти по- усвоима от всеки жив организъм.


В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО:

 • По-добро усвояване на хранителните вещества;
 • По-добра дълбочина на проникване на водата;
 • По-висока защита и по-бърз и здравословен растеж;
 • Предпазване на поливните системи от натрупване на варовик.
 • Повишен добив от декар
 • Намаляване/премахване на разходите за препарати против болести, хербициди и пестициди

 

В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО:

 • Подпомага храносмилането, хранителните вещества и минералите се усвояват по-добре от червата;
 • По-малко амоняк в обора (сградата) поради по-добро храносмилане;
 • Повишава ефективността на лекарствата и медикаментите.
 • Повишен млеконадой
 • Намаляване на заболяванията във фермата
 • Подобрено качество и повишено количество на производството

 

ЗА ЧОВЕКА:

 • Допринася до по-добра хидратация на организма на клетъчно ниво;
 • Действа като ключов хранителен елемент за изграждане, поддържане и възстановяване на клетките;
 • Помага за регулиране на вътрешната ни телесна температура;
 • Позволява ни да се потим;
 • Позволява ни да произвеждаме слюнка и храносмилателни ензими;
 • Помага ни да метаболизираме макронутриентите (мазнини, въглехидрати и протеини) от храните, които консумираме и ги превръщаме в използваемо „гориво“;
 • Помага на мускулите да се свиват;
 • Помага на кръвта да пренася кислород в нашите тела;
 • Помага за изхвърляне на отпадъци и токсини чрез уриниране и движение на червата.

 

ПОЛЗИ ОТ ПРЕЧИСТЕНА И СТРУКТУРИРАНА ВОДА

Активен карбон

Порест минерален дехлориращ агент, който от своя страна адсорбира органична материя, пестициди. ЛОС, оцветяване и миризма от вода.

Katalox Light

Продукт на зеолитна основа с Mn02 катализаторно покритие за специфично отстраняване на желязо и манган във високи концентрации от питейна и промишлена вода.

Други легла за филтриране

Вътрешно разработени товари, специално проектирани за задържане на специално създадени замърсители: олово, амоний, флуориди, флуориди, живак и др.

МНОГОСТЕПЕННО ФИЛТРИРАНЕ

Силекс/Антрацит

Многослойно легло за последователно задържане на частици с каталитичен ефект, за филтрация 10 до 25 микрона. Адсорбация/резорбация на тини, кал, глини, мътност или суспендирани твърди вещества.

IMA – Asr

Продукт на базата на железен хидроксид с предварителна обработка и специфични гранулометрии за асимилация и абсорбация за арсен от повърхностни води, мрежа или индустрия.

IMA – Met

Филтриращо легло на базата на хидроксид със специфична катализа за абсорбация на тежки метали като алуминий, никел и др.

СИСТЕМИ С ОБРАТНА ОСМОЗА

Система с обратна осмоза за пречистване на силно компрометирани води от физични, химични и биологични замърсители.

ПРОЦЕС НА РАБОТА:

ЕТАП 1

 • Взимане на проба за воден анализ, според източника;
 • Наш екип идва на място, за да вземе проба от водата за анализ.

ЕТАП 2

 • На база резултата от анализа, изготвяме индивидуална оферта;
 • Свързваме се с вас за обсъждане на информацията;
 • Изготвяме индивидуална и окончателна офета.


ЕТАП 3

 • Проучване на възможности за финансиране;
 • Склюване на договор запокупко-продажба;
 • Поръчка, доставка;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация от наш екип;
 • Обучение на място;
 • Гаранционно сервизно обслужване и техническа поддръжка;

Свали брошура

Системи за биосигурност в Джени Ово ЕООД

Системи за биосигурност в Джени Ово ЕООД

 • Фирма:ДЖЕНИ ОВО ЕООД
 • Локация: с. Панаретовци
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
 • Описание: Закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция в рамките на животновъдния обект

ДЖЕНИ ОВО ЕООД, ферма за производство на кокоши яйца за консумация в България, избра продуктите на MEIER BRAKENBERG, представени на българския пазар от Техноинокс инженеринг ЕООД.

От компанията се снабдиха с входни арки за дезинфекция ST 100, които осъществяват 100% дезинфекция на всички видове автомобили независимо от техния размер отгоре и отстрани; удължителни рампи, които дезинфекцират цялата ходова част на преминаващите дезинфекция тежкотоварни и лекотоварни автомобили.

Решението на компанията да инвестира в подобряването на системите за биосигурност е с цел осигуряване на превантивен контрол на възможни заболявания на отглежданите кокошки носачки в животновъдния обект, пренасяни посредством хора и транспорт на товари.

Технологичните компоненти са свързани и с необходимостта за ограничаване на пренасяне на зараза от евентуално заболяване извън територията на фермата.

През декември 2023 г. собственикът на фермата инвестира във втора арка за дезинфекция Destor 100 и удължителна рампа за подова дезинфекция.

“Решението да инвестираме в подобряването на системите за биосигурност е с цел осигуряване на превантивен контрол на възможни заболявания на отглежданите кокошки носачки в животновъдния обект, пренасяни посредством хора и транспорт на товари”, сподели Стоян Стоянов, собственик на ДЖЕНИ ОВО ЕООД.

Система за дезинфекция, пречистване и структуриране на водата в УМБАЛ Бургас

Система за дезинфекция, пречистване и структуриране на водата в УМБАЛ Бургас

 • Продукт: Индустриална станция със системи за дезинфекция, пречистване, омекотяване и структуриране на вода
 • Модел: Ima Water Technology, модел CCMFUV STR до 3.5 м3/час
 • Клиент: Университетска многопрофилна болница (УМБАЛ) Бургас
 • Инсталация: Юли 2023 г.

УМБАЛ Бургас е една от 26-те университетски болници в България, в която се обучават бъдещи медици, и е най-голямата в Югоизточна България. С общо 680 легла за активно лечение на вътрешни, неврологични, детски, акушеро-гинекологични заболявания и родилно отделение, през нея всеки месец преминават хиляди пациенти. През летния сезон, тя е най-посещаваното медицинско учреждение в тази част на страната.

До момента УМБАЛ Бургас не разполагаше със станция за дезинфекция, пречистване и структуриране на водата, която е от жизнено значение за престоя и лечението на пациентите на болницата. УМБАЛ Бургас е единствената болница в страната, която има подобна система.

Инсталирането на системата стана възможно, благодарение на дарението на бизнесмена Димитър Динев към болницата. Вече работещите и пациентите на УМБАЛ Бургас могат да разчитат постоянно на качествена вода за пиене и медицински процедури и интервенции. Самият Динев отдавна е запознат с ефективността и функционалността на станцията. Следвайки добрите практики, той има монтирана такава система в животновъдната си ферма в с. Дядово.

Димитър Динев:

„Искам да вярвам, че идвам от поколение, което търси и ще търси по-устойчив модел на работа, управление и бъдеще. Поколение, което се мъчи да дава и създава положителен пример за следващото. Радвам се, че имах възможността да помогна за модернизацията на болницата и за въвеждането на иновативни технологии в нея. Системата за пречистване и структуриране на водата е разработена индивидуално, спрямо нуждите на болницата и вярвам, че ще подобри значително работата в нея“.

През филтрираната и структурирана вода се повишава и качеството на дезинфекция в цялостната водопроводна система на лечебницата. Така се получава по-бързо и лесно разграждане на препаратите за дезинфекция, нещо, което е от съществена важност за всяко лечебно заведение.

За доверието към системите, инсталирани от TINOX спомага и фактът, че дружеството вече има изпълнени редица проекти за дезинфекция и филтрация на вода в детски градини и ясли, социални патронажи и други сгради с обществено предназначение.

Ивайло Тодоров

“Структурирана вода е с оптимално рН, което е от решаващо значение за здравето, защото помага за добър мускулен тонус и концентрация, контролира кръвното налягане и холестерола, повишава издръжливостта на организма на стрес и инфекции, подобрява здравето на бъбреците, черния дроб и ставите”.

С въвеждането на системата за филтрация и дезинфекция на водата, пациентите на Хирургическия корпус на УМБАЛ Бургас могат без притеснения да консумират вода от чешмата. Пречистената вода може да се ползва и в спешното отделение и реанимацията, където по презумция са най-високите критерии за чиста вода.

Д-р Бойко Миразчийски

„Това е изключително полезна придобивка за нашите пациенти. Спокойно мога да кажа на близките да не купуват вода, защото водата от чешмите ни е по-добра от тази, която пием от филтър-кани у дома. Водата е важна част от лечението, защото помага за бързото и добро усвояване на медикаментите и хранителните вещества. Благодарни сме на г-н Динев за жеста и за усилията, които положи, за да доведе проекта до успешен край“.

Индустриалната станция включва най-общо няколко модули:

 • система за ултрафилтрация с активен въглен за премахване на токсични химикали, цвят, вкус, мирис, пестициди и др.;
 • система за ултравиолетово третиране на вода с цел допълнителна дезинфекция и превенция;
 • система за индустриална микрофилтрация със седем филтъра за високи дебити на вода;
 • система за омекотяване и структуриране на водa с капацитет до 3,5 m3/h, която цели преструктуриране на водните молекули и избягване на натрупването им в оборудването и проблеми за консумация.

 

Вижте още: Система за пречистване на вода за птицефермата на Иван Ангелов от Пещера – TINOX

 

Защо е важно структурирането на водата в болниците?

Всяка молекула на водата съдържа водород и кислород в съотношение 1:2 с електрически заряди – положителни или отрицателни. Молекулите с противоположен заряд се подреждат една до друга, заставайки точно като батерия. Когато водните молекули на нашите клетки са оптимално заредени, това подобрява функцията им и оттам водата по-пълноценно се усвоява от организма, подобрявайки цялостно работата на всички мускули и тъкани.

Структурирана вода е с оптимално рН, което е от решаващо значение за здравето и специфичния източник на енергия, което ни помага да останем максимално хидратирани.

От съществено значение е не само водата да е структурирана, но и пречиствена.

Ето какви са основните ползи за тялото от консумацията на структурирана вода:

 • високи нива на енергия;
 • ензими, които подпомагат усвояването на хранителни вещества;
 • концентрация;
 • положително настроение;
 • оптимално ниво на кръвното налягане и холестерола;
 • повишена издръжливост на организма;
 • поддържане на оптимален контрол на теглото;
 • по-добро здраве за бъбреците и черния дроб;
 • значително по-малко плаки и отлагания, което води до по-гъвкави и здрави стави.

 

Предимства на системата:

 • без загуба на вода или странични продукти. Не премахва нищо и не добавя нищо към водата;
 • изработена от висококачествена неръждаема стомана;
 • запазва ползите от естествения калций без негативи;
 • няма движещи се части или електричество;
 • намалява количеството на използваните препарати, което удължава жизненият цикъл на всички части и модули от оборудването – тела, тръби, бойлери и уреди;
 • лесен монтаж;
 • контрол на котлен камък без химикали или сол.

 

Робот за почистване: Свинекомплекс Бръшлен

Робот за почистване: Свинекомплекс Бръшлен

 • Продукт: Робот за почистване на свинеферми EvoCleaner
 • Инсталация: 
 • Клиент: Свинекомплекс Бръшлен

Свинекомплекс Бръшлен са поредните клиенти на TINOX, които инсталираха автоматизирания робот за почистване EvoCleaner. 

Въвеждането в експлоатация на автоматизирания робот EVO CLEANER пести време за измиване. Всичко става много бързо и старателно с него. На второ място той пести големи количества вода. Роботите за почистване на свинеферми и птицеферми нямат аналог на пазара на автоматизираните технологии в животновъдството. Те са единствените напълно автономни системи за почистване и работят без необходимост от човешка намеса.

Освен доставка и инсталация на робота, услугите на TINOX включват и обучение на екипа за работа с модерния софтуер на EvoCleaner. 

 

Автоматизиран робот за почистване на свинеферми

Технически специфики

 • Почиства по всяко време на денонощието, не е необходимо да присъствате и да наблюдавате робота, той работи сам и спира, когато приключи;
 • Захранва се от батерии с капацитет на работа 30 работни часа;
 • Нисък разход на вода;
 • Необходимо е роботът да бъде програмиран за всяка различна ферма. В идентични ферми, той може да използва програмиран план на движение;
 • Маркучът за водата се развива и прибира автоматично;
 • Телескопичната водоструйка е снабдена с ъглов накрайник който почиства, работещ на 3600;
 • Почиства по всяко време на денонощието по предварително зададена програма.
 • Стартира и приключва сам;
 • Ориентира се в помещението по предварително маркирани точки;
 • Разполага с електронна система за управление, която дава възможност за дистанционен контрол.

 

Свали брошура

Система за пречистване на вода за птицефермата на Иван Ангелов от Пещера

Система за пречистване на вода за птицефермата на Иван Ангелов от Пещера

Техноинокс Инженеринг (TINOX) инсталира система за пречистване на вода в една от големите птицеферми у нас за производство на яйца, собственост на Иван Ангелов. Стопанството е специализирано в отглеждането на бели птици, тъй като са намерили пазар за специфични продукти за износ на бели яйца.

Решението да инсталират системата на Техноинокс Инженеринг е повлияно от желанието им да затвърдят биосигурността в птицефермата. Системата ще дезинфектира, филтрира и структурира водата която използват, за да осигури по – добра продукция и по – здрави кокошки. Също така ще повлияе благоприятно и на напоителните системи, охлаждащи инсталации и дюзи. 

Системите за пречистване на вода на Техноинокс инженеринг ЕООД, се разработват индивидуално спрямо специфичните нужди на клиентите, в партньорство с ImaWater Technology – испанска компания с 30-годишна история в производството на комплексни системи за пречистване на питейни води.

Всичко относно системите за пречистване на вода, което трябва да знаете.

 

Вижте повече във видеото:

ПРЕДИМСТВА:

Иновативните системи за пречистване на вода извършват многоетапна филтрация, която води до следните подобрения:

 • преструктурирането на водната молекула, води до хидратация на клетъчно ниво;
 • елиминиране на токсичните компоненти от органични отпадъци;
 • премахване на твърдите частици, вируси, бактерии, амоняк, химикали и пестициди
 • подобряват се цвят, вкус и мирис, чрез йодирана филтрация с активен въглен.
 • Минимални са разходите за поддръжка;
 • Пречистване на водата независимо дали е от градската мрежа или от собствен водоизточник.


ВАЖНО!

Оборудването пристига окомплектовано в мобилен контейнер готово за въвеждане в експлоатация (не се изисква разрешително за строеж).

Чиста вода за Дентална клиника “Петър Дучев”

Чиста вода за Дентална клиника “Петър Дучев”

Дентална клиника “Петър Дучев” използва вода във всеки аспект от работата си. Чистотата ѝ е от особено значение. Поставяйки здравето на пациентите си на първо място, те избраха да се доверят на Системите за пречистване на вода на Техноинокс инженеринг ЕООД, разработени специално спрямо спецификите на българския пазар, в партньорство ImaWater Technology – испанска компания с 30-годишна история в производството на комплексни системи за пречистване на питейни води.

Системите за пречистване, филтрация и дезинфекция на водата осигуряват 100% стерилизация, независимо от степента на замърсяване. Инвестицията е необходима на денталната клиника, за да ограничи риска от нежелани инфекции и зарази сред пациентите им, и за да удължят живота на денталното си оборудване.

От компанията се снабдиха със система за пречистване и дезинфекция на вода за питейно-битови нужди с капацитет 1,5 куб.м./час, която пречиства водата от градската водопреносна мрежа и я доставя в качество, подходящо за ежедневна консумация. Освен за чистотата, системата спомага и за подобряване на вкуса на водата. Пациентите многократно споделят предпочитанието си към чешмяната вода спрямо бутилираната.

Вижте повече във видеото:

ПРЕДИМСТВА:

Иновативните системи за пречистване на вода извършват многоетапна филтрация, която води до следните подобрения:

 • преструктурирането на водната молекула, води до хидратация на клетъчно ниво;
 • елиминиране на токсичните компоненти от органични отпадъци;
 • премахване на твърдите частици, вируси, бактерии, амоняк, химикали и пестициди
 • подобряват се цвят, вкус и мирис, чрез йодирана филтрация с активен въглен.
 • Минимални са разходите за поддръжка;
 • Пречистване на водата независимо дали е от градската мрежа или от собствен водоизточник.


ВАЖНО!

Оборудването пристига окомплектовано в мобилен контейнер готово за въвеждане в експлоатация (не се изисква разрешително за строеж).


ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
БИОСИГУРНОСТ

Поради правилната хексагонна форма на водните молекули, структурираната вода е 6 пъти по- усвоима от всеки жив организъм.


В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО:

 • По-добро усвояване на хранителните вещества;
 • По-добра дълбочина на проникване на водата;
 • По-висока защита и по-бърз и здравословен растеж;
 • Предпазване на поливните системи от натрупване на варовик.
 • Повишен добив от декар
 • Намаляване/премахване на разходите за препарати против болести, хербициди и пестициди

 

В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО:

 • Подпомага храносмилането, хранителните вещества и минералите се усвояват по-добре от червата;
 • По-малко амоняк в обора (сградата) поради по-добро храносмилане;
 • Повишава ефективността на лекарствата и медикаментите.
 • Повишен млеконадой
 • Намаляване на заболяванията във фермата
 • Подобрено качество и повишено количество на производството

 

ЗА ЧОВЕКА:

 • Допринася до по-добра хидратация на организма на клетъчно ниво;
 • Действа като ключов хранителен елемент за изграждане, поддържане и възстановяване на клетките;
 • Помага за регулиране на вътрешната ни телесна температура;
 • Позволява ни да се потим;
 • Позволява ни да произвеждаме слюнка и храносмилателни ензими;
 • Помага ни да метаболизираме макронутриентите (мазнини, въглехидрати и протеини) от храните, които консумираме и ги превръщаме в използваемо „гориво“;
 • Помага на мускулите да се свиват;
 • Помага на кръвта да пренася кислород в нашите тела;
 • Помага за изхвърляне на отпадъци и токсини чрез уриниране и движение на червата.

 

ПОЛЗИ ОТ ПРЕЧИСТЕНА И СТРУКТУРИРАНА ВОДА

Активен карбон

Порест минерален дехлориращ агент, който от своя страна адсорбира органична материя, пестициди. ЛОС, оцветяване и миризма от вода.

Katalox Light

Продукт на зеолитна основа с Mn02 катализаторно покритие за специфично отстраняване на желязо и манган във високи концентрации от питейна и промишлена вода.

Други легла за филтриране

Вътрешно разработени товари, специално проектирани за задържане на специално създадени замърсители: олово, амоний, флуориди, флуориди, живак и др.

МНОГОСТЕПЕННО ФИЛТРИРАНЕ

Силекс/Антрацит

Многослойно легло за последователно задържане на частици с каталитичен ефект, за филтрация 10 до 25 микрона. Адсорбация/резорбация на тини, кал, глини, мътност или суспендирани твърди вещества.

IMA – Asr

Продукт на базата на железен хидроксид с предварителна обработка и специфични гранулометрии за асимилация и абсорбация за арсен от повърхностни води, мрежа или индустрия.

IMA – Met

Филтриращо легло на базата на хидроксид със специфична катализа за абсорбация на тежки метали като алуминий, никел и др.

СИСТЕМИ С ОБРАТНА ОСМОЗА

Система с обратна осмоза за пречистване на силно компрометирани води от физични, химични и биологични замърсители.

ПРОЦЕС НА РАБОТА:

ЕТАП 1

 • Взимане на проба за воден анализ, според източника;
 • Наш екип идва на място, за да вземе проба от водата за анализ.

ЕТАП 2

 • На база резултата от анализа, изготвяме индивидуална оферта;
 • Свързваме се с вас за обсъждане на информацията;
 • Изготвяме индивидуална и окончателна офета.


ЕТАП 3

 • Проучване на възможности за финансиране;
 • Склюване на договор запокупко-продажба;
 • Поръчка, доставка;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация от наш екип;
 • Обучение на място;
 • Гаранционно сервизно обслужване и техническа поддръжка;

Свали брошура

Системи за биосигурност в „Бони Холдинг“ АД

Системи за биосигурност в „Бони Холдинг“ АД

„Бони Холдинг“ АД , една от най-големите компании за производство на свинско месо и месни продукти в България избра продуктите на MEIER BRAKENBERG и HEIM непосредствено след стъпването им на родния пазар, благодарение на Техноинокс инженеринг ЕООД.

От „Бони Холдинг“ АД правят инвестиции в подобряването на системите за биосигурност на три свои предприятия – свинекомплексите в с. Брестак и с. Никола Козлево, а също така и в Хибридния център по свиневъдство – Шумен.

От компанията се снабдиха с входни арки за дезинфекция ST 200, които осъществяват 100% дезинфекция на всички видове автомобили независимо от техния размер отгоре и отстрани; удължителни рампи, които дезинфекцират цялата ходова част на преминаващите дезинфекция тежкотоварни и лекотоварни автомобили. Инвестицията за подобряване на биосигурността на холдинга включва и оборудване за дезинфекция под налягане на затворени пространства MBDES 200 SP4 и турникет HEIM EDT H750 за контрол на достъпа за персонала с дезинфекция на ръце и крака. По този начин от предприятието си осигуряват най-висока степен на защита за всички входящи и изходящи камиони и автомобили.

 • Фирма: Тетрахиб АД
 • Локация: с. Никола Козлево
 • Старт на проекта: Август 2021 г.
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
 • Описание: Закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция в рамките на животновъдния обект

Необходимост:
Повишената епизоотична обстановка в България през 2020 г. налага инвестиции в дезинфекционни съоръжения е с цел осигуряване на превантивен контрол на възможни заболявания на отглежданите в свине за угояване в животновъдния обект, пренасяни посредством хора и транспорт на товари.  Технологичните компоненти са свързани и с необходимостта за ограничаване на пренасяне на зараза от евентуално заболяване извън територията на фермата.

Инвестицията включва:
– Автоматизирани входни рампи за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg Destor ST 200;
– Удължителна Рампа на MEIER-BRAKENBERG, която позволява впръскване на дезинфекционна пяна по цялата ходова част на МПС.
– Вход с турникет, за дезинфекция на ръце и крака HEIM EDT H750.

 • Фирма:  “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК” АД
 • Локация: обл. Варна, общ. Вълчи дол, с. Брестак
 • Старт на проекта: Септември 2021 г.
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
 • Описание: Закупуване на оборудване за биосигурност в животновъден обект за отглеждане на свине

Необходимост:
Свинекомплексът си поставя за цел да предприеме превантивни мерки в борбата със заболяването чрез закупуване на дезинфекционни съоръжения за осигуряване на превантивен контрол на възможни зарази, пренасяни посредством хора, транспорт на стоки и товари.

В тази връзка бяха закупени и монтирани:
– Преносимо оборудване за дезинфекция под налягане Meier Brakenberg MBDES 200 SP4;
– Автоматична входна рампа за дезинфекция на автомобили MAIER BRAKENBERG DESTOR ST 200,
– Удължителна Рампа на MEIER-BRAKENBERG;
– Вход с турникет, за дезинфекция на ръце и крака HEIM EDT H750.

 • Фирма: Хибриден център по свиневъдство АД

 • Локация: гр. Шумен

 • Старт на проекта: Декември 2021 г.

 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)

 • Описание: Закупуване на оборудване за биосигурност в животновъден обект за отглеждане на свине

Инвестицията включва:
– Оборудване за дезинфекция под налягане Meier Brakenberg MBDES 200 SP4;
– Автоматизирани входни рампи за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg Destor ST 200;
– Удължителна рампа за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg.

Допълнителна информация

Марка

Робот за почистване: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

Робот за почистване: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

 • Продукт: Робот за почистване на свинеферми EvoCleaner

 • Инсталация: Март 2023

 • Клиент: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

Свинекомплексът на ГРУПА АЯКС, разположен в село Козлодуйци, обл. Добрич е най-големият на Балканите с капацитет 7000 свине майки и производство на 220 хиляди прасета годишно.

По време на АГРА 2023 нашите партньори от ГРУПА АЯКС проявиха интерес към един от експонатите ни – автономният робот за почистване EvoCleaner.

От ГРУПА АЯКС пожелаха да ползват тестово робота в свинекомплекса в с. Козлодуйци, преди да вземат решение дали да го закупят. Особеност на сградите в комплекса, е че някои от тях са с дължина 300 метра и досега ръчното почистване с водоструйки е изисквало сериозен ресурс от време и разход на вода. Така например за почистването на бокс с размери 4х6 метра са били необходими около 1000 литра вода. 

След двуседмичния тестов период от АЯКС ГРУП останаха доволни както от качеството на почистване така и от спестения човешки труд и намаления разход на вода. Сега измиването на бокс със същите размери при автоматичен нощен режим на работа е спаднало до 15 минути.

Освен доставка и инсталация на робота, услугите на TINOX включват и обучение на екипа за работа с модерния софтуер на EvoCleaner. 

ГРУПА АЯКС е партньор на TINOX от 2020 година, когато инсталира инсинератор за изгаряне на животински отпадъци i1750 в свинекомплекса в с. Козлодуйци.

Партньорството между TINOX и ГРУПА АЯКС продължава, като предстои изграждане на система за пречистване на водата в свинекомплекса в с. Пъстрен с капацитет 50 куб./м на час. 

Автоматизиран робот за почистване на свинеферми

Технически специфики

 • Почиства по всяко време на денонощието, не е необходимо да присъствате и да наблюдавате робота, той работи сам и спира, когато приключи;
 • Захранва се от батерии с капацитет на работа 30 работни часа;
 • Нисък разход на вода;
 • Необходимо е роботът да бъде програмиран за всяка различна ферма. В идентични ферми, той може да използва програмиран план на движение;
 • Маркучът за водата се развива и прибира автоматично;
 • Телескопичната водоструйка е снабдена с ъглов накрайник който почиства, работещ на 3600;
 • Почиства по всяко време на денонощието по предварително зададена програма.
 • Стартира и приключва сам;
 • Ориентира се в помещението по предварително маркирани точки;
 • Разполага с електронна система за управление, която дава възможност за дистанционен контрол.

 

Свали брошура

Инсинератор за птици в ЗОРА – Дончево

Инсинератор за птици в ЗОРА – Дончево

 • Продукт: Инсинератор за изгаряне на животински отпадъци, специализиран за птицеферми
 • Модел: Inciner Pro i850
 • Инсталация: Март 2023
 • Клиент: “Яйца и птици-ЗОРА” АД с. Дончево, обл. Добрич

Компанията, позната в агросектора като „ЗОРА-Дончево“ е най-голямата птицеферма в България с годишен капацитет за производство на яйца за консумация около 140 милиона и 700 хиляди кокошки носачки. Продукцията на компанията е ориентирана изцяло към българския пазар.

От компанията потърсиха TINOX със задачата да закупят и инсталират подходящ инсинератор за изгаряне на животински трупове. В конкретния казус – за стандартна смъртност при отглеждане на кокошки носачки.

От TINOX взехме предвид индивидуалните специфики на предприятието и предложихме специализиран модел за изгаряне на кокошки носачки и бройлери –  Inciner Pro i850. Инсинераторът е предназначен за на животни с малък обем и плътна маса и е най-подходящото решение за големи птицеферми.

Съоръжението е с капацитет на зареждане до 500 кг, оборудвано със специално дъговидно дъно на камерата за горене за по-ефективно изгаряне на животинските отпадъци.  

Моделът, който избраха нашите партньори от Дончево, работи на дизел и разполага с дизелов резервоар с капацитет от 1 тон.  Пепелта от изгорените животни може да се използва като ефективен подобрител на почвата и да подпомогне допълнително затворения цикъл на производство на “Яйца и птици-ЗОРА” АД, които разполагат със собствено зърнопроизводство и завод за фураж.

Инвестицията е финансирана по Подмярка 5.1 за Биосигурност от ПРСР, а проектът е реализиран с подкрепата на нашите парнтьори от Агробизнес Консултинг.

Заяви консултация с екипа на TINOX и научи как можеш да финансираш инсинератор за птици по предстоящите европейски програми.

IncinerPro i850 е част от гамата инсинератори с основна неподвижна горивна камера и се препоръчва за изгаряне на отпадъци със среден и голям обем, особено отпадъци с по-висока влажност или по-ниска калорична мощност (напр. пилета).

Технически специфики

 • 2 горивни камери (основна и доизгаряне), за да бъдат напълно съобразени с изискванията на Регламент 1069/2009 на ЕС и ЕС 142/2011
 • 3 напълно автоматизирани, независими горелки (2 в основната горивна камера и 1 в камерата за последващо горене)
 • Специална система за изгаряне на отпадъци, включително пламък отдолу на отпадъците. Това е възможно благодарение на бетонната конструкция (скара) и диаметрално противоположните горелки, разположени на различна височина.
 • Контролен панел със сензорен екран
 • Автоматизирана система за програмиране и контрол на параметрите и циклите на горене
 • Визуална и звукова алармена система
 • Огнеупорен бетон, устойчив на високи температури (1500 ° C)
 • Термодвойки за поддържане на зададени температури
 • Двоен вентилиран комин
 • Врата за товарене на отпадъци с лебедка, със система за безопасност срещу случайно затваряне.
 • Врата за отстраняване на пепелта
 • Бързо унищожаване на животински отпадъци
 • Идеален за животински отпадъци от кланици и  месопреработвателни предприятия
 • Товароносимост: до 850 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
 • Метод на зареждане: отгоре
 • Тегло: 5,3 тона
 • Гориво: природен газ; LPG; дизел
 • Скорост на изгаряне: до 150 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)

 

Системи за биосигурност във ВАРДМЕКС“ ЕООД

Системи за биосигурност във ВАРДМЕКС“ ЕООД

Основната дейност на ВАРДМЕКС ЕООД е производство и търговия с растителна и животинска продукция. Дружеството реализира продукцията си основно на вътрешния пазар. Основните пазари на фирмата са пазарите на прасета за угояване и на зърно /пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, рапица/. Поради малкия дял на дружеството на тези пазари, дейността му е силно зависима от тенденцията в съответните сектори.

Към момента дейността на дружеството е свързано с отглеждане на свине в животновъден обект с капацитет 235 броя свине майки и техните приплоди в с. Караманово. През 2019 г. ВАРДМЕКС увеличава капацитета на животновъдното стопансто свързано с отглежданите животни до 350 броя свине майки, 1350 бр. подрастващи прасета и 1950 бр. свине за угояване. Освен основната си животновъдна дейност, дружеството развива и растениевъдна дейност като обработва 4 735 дка земеделска земя, част от която е предназначена за отглеждане на фуражни култури свързани с изхранване на животните.

За да повишават биосигурността в животновъдния обект, от дружеството се обърнаха към Техноинокс Инженеринг (TINOX). От компанията се снабдиха с:

 

 • Автоматизиран робот за почистване на стопанства;
 • Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на странични животински продукти- трупове от свине;
 • Машина за товарене и извозване на животински отпадъци.