Робот за почистване: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

Робот за почистване: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

 • Продукт: Робот за почистване на свинеферми EvoCleaner

 • Инсталация: Март 2023

 • Клиент: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

Свинекомплексът на ГРУПА АЯКС, разположен в село Козлодуйци, обл. Добрич е най-големият на Балканите с капацитет 7000 свине майки и производство на 220 хиляди прасета годишно.

По време на АГРА 2023 нашите партньори от ГРУПА АЯКС проявиха интерес към един от експонатите ни – автономният робот за почистване EvoCleaner.

От ГРУПА АЯКС пожелаха да ползват тестово робота в свинекомплекса в с. Козлодуйци, преди да вземат решение дали да го закупят. Особеност на сградите в комплекса, е че някои от тях са с дължина 300 метра и досега ръчното почистване с водоструйки е изисквало сериозен ресурс от време и разход на вода. Така например за почистването на бокс с размери 4х6 метра са били необходими около 1000 литра вода. 

След двуседмичния тестов период от АЯКС ГРУП останаха доволни както от качеството на почистване така и от спестения човешки труд и намаления разход на вода. Сега измиването на бокс със същите размери при автоматичен нощен режим на работа е спаднало до 15 минути.

Освен доставка и инсталация на робота, услугите на TINOX включват и обучение на екипа за работа с модерния софтуер на EvoCleaner. 

ГРУПА АЯКС е партньор на TINOX от 2020 година, когато инсталира инсинератор за изгаряне на животински отпадъци i1750 в свинекомплекса в с. Козлодуйци.

Партньорството между TINOX и ГРУПА АЯКС продължава, като предстои изграждане на система за пречистване на водата в свинекомплекса в с. Пъстрен с капацитет 50 куб./м на час. 

Автоматизиран робот за почистване на свинеферми

Технически специфики

 • Почиства по всяко време на денонощието, не е необходимо да присъствате и да наблюдавате робота, той работи сам и спира, когато приключи;
 • Захранва се от батерии с капацитет на работа 30 работни часа;
 • Нисък разход на вода;
 • Необходимо е роботът да бъде програмиран за всяка различна ферма. В идентични ферми, той може да използва програмиран план на движение;
 • Маркучът за водата се развива и прибира автоматично;
 • Телескопичната водоструйка е снабдена с ъглов накрайник който почиства, работещ на 3600;
 • Почиства по всяко време на денонощието по предварително зададена програма.
 • Стартира и приключва сам;
 • Ориентира се в помещението по предварително маркирани точки;
 • Разполага с електронна система за управление, която дава възможност за дистанционен контрол.

 

Свали брошура