fbpx

Чрез апаратите за био-защита на TINOX, Вие ще си осигурите:

Пълна био-защита на водата във Вашата ферма

Премахване от водата на вируси, химикали и патогени

Засилване на имунитета на Вашите животни

По-висока продуктивност

По-нисък разход на фураж

 

Без промяна на храненето, само поради био-защитата и структурирането на водата, чрез продуктите на TINOX се постигат следните ефекти:

Повишен млеконадой, средно между 5 и 10 % при млечните крави

По-бърз угоителен период при месодоайното животновъдство

Повишено усвояване на фуража и повишена себестойност на фуража

Повишена консумация на вода в летните месеци.

 

По-добро усвояване на фуража

Намаляване на разхода на фураж

Повишен прием на вода при свинете майки

Съкращаване на угоителния период

По-голям брой живо родени прасенца

Повишен прием на вода при птиците

Съкращаване на угоителния период при бройлерите

По-голям брой снесени яйца при носачките и родителските стада

По-голям процент люпимост

Намаляване на амоняка в постелята

Активна био защита на водата и пълното и обезвреждане от бактерии, вируси, микроорганизми и патогени

Повишаване на добива от аквакултури

Създаване на устойчиво екологично, био производство

Намаляване или тотално премахване на разходите за медикаменти

Енергизиране на водата.

ovce piqt voda tinox-tech1

Повишен млеконадой, средно между 5 и 10 % при млечните овце

По-бърз угоителен период при месодоайното овцевъдство.

Повишен добив на вълна

Повишено качество на вълната

Повишено усвояване на фуража

Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните кози

По-бърз угоителен период при месодоайното козевъдство

По-лъскава и здрава козина

Повишено усвояване на фуража

Понижаване на себестойността на фуража

Повишен прием на вода

Отличен тургур на кожата

Лъскава козина

Отлична здравина на копитата

Повишена сила

Говедовъдство

Без промяна на храненето, само поради био-защитата и структурирането на водата, чрез продуктите на TINOX се постигат следните ефекти:

 • Повишен млеконадой, средно между 5 и 10 % при млечните крави
 • По-бърз угоителен период при месодоайното животновъдство
 • Повишено усвояване на фуража и повишена себестойност на фуража
 • Повишена консумация на вода в летните месеци.
 • Запазване на консумацията на фураж в летните месеци.
 • Подобрен тургур на кожата и вимето
 • Намаляване на броя на маститите и лактациите
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По добър микроклимат във фермата
 • По-здрави копита
 • По-здраво виме в следствие на по добрата хигиена
 • По-добра разтворимост на млекозаместителите за телетата.
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
Свиневъдство
 • По-добро усвояване на фуража
 • Намаляване на разхода на фураж
 • Повишен прием на вода при свинете майки
 • Съкращаване на угоителния период
 • По-голям брой живо родени прасенца
 • По-голям брой отбити прасенца
 • Повишаване на броя на опрасванията на свиня майка
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По добър микроклимат във фермата
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
Птицевъдство
 • По-добро усвояване на фуража
 • Намаляване на себестойността на фуража
 • Повишен прием на вода при птиците
 • Съкращаване на угоителния период при бройлерите
 • По-голям брой снесени яйца при носачките и родителските стада
 • По-голям процент люпимост
 • Намаляване на амоняка в постелята
 • По-добър микроклимат във фермата
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
Аквакултури в затворени ре-циркулационни системи
 • Активна био защита на водата и пълното и обезвреждане от бактерии, вируси, микроорганизми и патогени
 • Повишаване на добива от аквакултури
 • Създаване на устойчиво екологично, био производство
 • Намаляване или тотално премахване на разходите за медикаменти
 • Енергизиране на водата.
Овцевъдство
 • Повишен млеконадой, средно между 5 и 10 % при млечните овце
 • По-бърз угоителен период при месодоайното овцевъдство.
 • Повишен добив на вълна
 • Повишено качество на вълната
 • Повишено усвояване на фуража
 • Понижаване на себестойността на фуража
 • Повишена консумация на вода в летните месеци
 • Запазване на консумацията на фураж в летните месеци
 • Подобрен тургур на кожата
 • Подобрен тургур на вимето
 • Намаляване на броя на маститите
 • Повишаване на броя на лактациите
 • Повишаване на плодовитостта
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По-добър микроклимат във фермата
 • По-здрави копита
 • По-здраво виме в следствие на по добрата хигиена
 • По-добра разтворимост на млеко заместителите за агнета
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
Козевъдство
 • Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните кози
 • По-бърз угоителен период при месодоайното козевъдство
 • По-лъскава и здрава козина
 • Повишено усвояване на фуража
 • Понижаване на себестойността на фуража
 • Повишена консумация на вода в летните месеци
 • Запазване на консумацията на фураж в летните месеци
 • Подобрен тургур на кожата
 • Подобрен тургур на вимето
 • Намаляване на броя на маститите
 • Повишаване на броя на лактациите
 • Повишаване на плодовитостта
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По-добър микроклимат във фермата
 • По-здрави копита
 • По-здраво виме в следствие на по добрата хигиена
 • По-добра разтворимост на млеко заместителите за ярета
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
Спортни и ездитни коне
 • По-добро усвояване на фуража
 • Намаляване на себестойността на фуража
 • Повишен прием на вода
 • Отличен тургур на кожата
 • Лъскава козина
 • Отлична здравина на копитата
 • Повишена сила
 • Повишена издръжливост
 • Пълна хидратация на организма на коня
 • Удължаване на състезателния период
 • Пълна превенция на мускулите, сухожилията и ставите на коня.
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По-добър микроклимат в конезавода
 • Удължаване на живота на коня
 • Повишаване на броя на ражданията на кобилите
 • Намаляване на броя на заболяванията в конезавода

Всяка година милиони фермери по света инвестират огромни суми в превантивни мерки за опазване на здравето и живота на своите животни. Мерките могат да бъдат:

 • Ограда целяща спиране на достъп на диви и други животни /с цел предотвратяване на болести и зарази/
 • Контролиран достъп с филтри за вход на служители, посетители и МПС-та /с цел предотвратяване на болести и зарази/
 • Програми за почистване и дезинфекция
 • Здравен мониторинг
 • Ваксинации
 • Профилактично третиране с медикаменти
 • Лечение при необходимост

Всяка болест намалява печалбата на компанията, а за съжаление има болести, които могат да доведат до фалита на фермата или до необходимостта от умъртвяване на животните в нея. Употребата на антибиотици е повсеместна. В целият свят, антибиотиците се използват и за профилактика и за лечение.

Вижте повече

В допълнение, новите директиви, забраняващи от 2020 година използването на антибиотици с профилактична цел, за ветеринарните лекари мисията по опазване на здравният статус във фермата става още по-сложна.

Въпреки описаните по-горе мерки, през цялото време има една широко отворена врата за болестите към Вашата ферма – Това е Вашият водоизточник!

Фактът, че водата идва от Вашия сондаж, извор, река, кладенец или езеро, не означава, че водата не е пътувала стотици, дори и хиляди километри. И докато е пътувала, шансът да е заразена с вируси, паразити и патогенни бактерии и микроорганизми е сто процентов.

При 100% от водоизточниците, никой не може да каже какъв път е изминала водата, докато стигне до поилката на Вашите животни.

И много често дори постоянния мониторинг във фермата на водата от водоизточника, няма гаранции за нейната чистота. Обикновено мониторингът е само за тежки метали, но дори и да е за патогени, няма филтри които да Ви гарантират обезвреждането на патогените.