fbpx

Водата за пиене е замърсена в почти всички страни в света, в следствие на контаминирането на водния цикъл. Замърсяването на храната, ръцете, приборите за хранене и дрехите е сигурно, когато домашната канализация е оставена без мониторинг.

ЗА ДОМА

Пречиствателните станции не гарантират чистота на водата

След напускане на водата от пречиствателната станция, до като достигне тя до Вашата кухня, баня, градина, басейн и т.н, възможността да бъде отново заразена с патогени или вредни примеси е почти 100%. Огромните километрични водопреносни мрежи, на места остарялата им инфраструктура и невъзможността да бъдат почиствани, ги превръщат в инкубатор за патогени.

Вижте повече

Пречиствателни филтри:

Да, филтрите са неоценим помощник за чистата питейна вода и е добре да ги имате в дома си! Технологично те могат да уловят частично вредни химикали и тежки метали, но не могат да спрат болестотворните причинители. Дори след седмица, две от поставянето им, се превръщат в инкубатори за патогените.

Филтрите категорично не могат да премахнат вирусите, бактериите, микроорганизмите и патогените от водата. Филтрите имат капацитет на ползване и трябва да се сменят. Смяната струва пари. Освен това филтрите винаги са инкубатор на патогени!

В същото време никой не използва филтри на отходните води на дома си! Необходими са мини пречиствателни станции, които освен че са скъпи, са и голям инкубатор на патогени!

Продуктите на Tinox намират практично и бюджетно решение на проблемите в домакинствата.

ЗА ИНДУСТРИЯТА И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Въпреки тенденциите за био-земеделие и био-продукти, огромният процент от храните и напитките, които консумираме, са произведени индустриално. Във всяка държава огромни екипи са натоварени със задачата да следят за безопасността на храните.

Наблюдението ни и професионалната ни работа  с ферми в над 86 държави в света, показа, че собствениците и мениджърските екипи отделят много време и средства, за да бъдат в тон с най-върховите постижения в своят отрасъл.

Вижте повече

Непрекъснато се вземат проби и се правят изследвания за наличие на различни патогенни причинители, водят се системи за контрол на качеството.  Индустрията и бизнеса губят милиарди долари и евро годишно от заразени храни и необходимостта от оттеглянето им от пазара и унищожаването им.

В битката за пазари, всеки компрометиран продукт води до трайни загуби. А медиите много често информират, когато научат за случай на заразена продукция или храна.

Във всяко предприятие, ресторант или заведение се вземат превантивни дезинфекционни мерки, с цел полуготовата или готовата храна, да не се заразят. И въпреки всичко, въпреки взетите мерки, случаите на заразени храни са много.

Сигурно си мислите, че Вас тази тема не Ви засяга. Сигурно сте горд в качеството Ви на на собственик, мениджър, технолог или специалист на предприятие или обект произвеждащ храни или напитки, че във Вашата фирма, мерките са толкова сериозни, че няма как да се допусне зараза. Може би, ще кажете: Какво ни интересува  водата? Нали сме осигурили необходимите количества вода изискуеми по норматив за всяко животно или птица във фермата.

Нашият екип има огромен опит в този бранш. Част от екипа ни се състои от професори с 40 – 50 годишен опит, в областта на животновъдството и ветеринарната медицина. Констатацията ни е, че всички фермери а и науката, устремени да търсят най-доброто като генетика, хранене, оборудване и лечение, забравят най-важното: Водата!

Показваме че през цялото време има една широко отворена врата за болестите, към Вашият завод,  фабрика, предприятие, ресторант, закусвалня и т.н.

Това е Вашият водоизточник! При 100% от водоизточниците, никой не може да каже какъв път е изминала водата докато стигне до производственият процес или хигиено – санитарният цикъл във Вашата фирма.

И това че Вие може би правите мониторинг веднъж годишно на водата от водоизточника, нищо не означава. Обикновено мониторингът е само за тежки метали. Но дори и да е за патогени, всеки литър вода които се ползва във Вашата фирма е различен. И всяка капка вода е потенциален преносител на болести и зарази.  Няма филтри които да Ви гарантират обезвреждането на патогените.

Водата участва в производственият и хигиенно – дезинфекционният цикъл и рискът от контаминации чрез водата при Вас е огромен.

Монтирайки на входа и изхода на водата продуктите на TINOX ние гарантираме нейната био защита!

– Целта ни е да предпазим хората, животните и растенията от заболявания!

– Целта ни е да ги дарим с устойчиво здраве!

– Целта ни е да помогнем на хората да пият чиста вода, с гарантирана био защита срещу микроорганизми, бактерии, вируси, патогени, отровни химикали и тежки метали!

– Целта ни е да реализираме  локални и глобални, микро и макро проекти за въвеждане в бита и в индустриалните технологии,  на  иновативни изобретения,  за устойчиво интелигентно интегриране на технологии,  за електро-физични и био резонансни въздействия върху вода и въздух с цел,  постигане на био защитни и здравословни ефекти върху хора, растения и животни!