Антибиотиците вече не са решение за превантивно лечение на животните

Антибиотиците вече не са решение за превантивно лечение на животните. ЕС забрани профилактичната употреба на антибиотици или антимикробни средства при селскостопански животни, аквакултури и домашни любимци. Нарушение на правилата ще бъде също, ако стадо животни бъде лекувано с антибиотик, когато само едно е болно.

По-строгите правила изясняват начина на предписване и употреба на медикаментозни фуражи, съдържащи антимикробни средства при животни, отглеждани за производство на храни. Затегнат е контролът по отношение употребата на т.нар. резервни антибиотици, които могат да се използват само при животозастрашаващи заболявания и като последен вариант след неуспешно лечение.

Антибиотиците вече не помaгaт.
Учени в Китай вече регистрираха бактерии, които са устойчиви на най-силните антибиотици за животните и хората. Смята се, че резистентността се е получила след прекомерната употреба на колистин при селскостопански животни. Ако този процес продължи, обикновени инфекции няма да може да се лекуват с антибиотици и ще бъдат смъртоносни, предупреждават учените и подчертават, че от съществено значение е промяната на начина на мислене и подхода при грижата и защитата от болести.

Профилактиката ли е решението?
Самите фермери са привърженици на подхода за профилактика и прибягването до антибиотици едва в краен случай. Въпреки това употребата на силни лекарства е неизбежна, признава Румен Миланов, управител на Ферма Малиново, и допълва, че залага на добрата хигиена и усилията за повишаване на имунитета на животните. „Спазваме висока хигиена в стопанството и без това да е задължително изискване, защото е важно за здравословното състояние на животните.“, уточнява фермерът. „За нашия полу-планински район породата е по-подходяща, отколкото черно-шареното говедо защото Българско кафяво говедо е по-устойчиво на болести, при тях смъртността е ниска и копитата са по-здрави. От съществено значение е да се поддържа хигиена и храненето да бъде правилно, с витамини, минерали и др.“, категоричен е Миланов, който отглежда около 200 животни от породата Българско кафяво говедо под селекционен контрол.

ЕС стимулира кръговата икономика
Във фермите в Нидерландия също стриктно се спазват програми за профилактика и лечение на животните с възможно по-малко антибиотици. Много фермери смятат, че е несъстоятелно да се използват продължително лекарствени фуражи. В стопанството на Иво Херманусен, което се намира в холандския град Бреда на границата с Германия, от 2010 г. се придържат към здравна програма за животните. Чрез нея са намалили с 25% употребата на антибиотици и така имат възможност да вложат 30% от здравните разходи за превенция вместо за лечение. „Когато наша крава се разболее, следим състоянието й, спазваме правилата за лечение с определени медикаменти. Хигиената на животните и чистотата във фермата също са важни фактори за здравето на стадото ни.“, казва Иво Херманусен, който отглежда 200 крави Холщайн и продава мляко на Friesland Campina.

За да подкрепи фермерите в усилията да приведат програмите си със съществуващото европейско законодателство относно хигиената на фуражите, миналата година Европейският парламент прие предложение на Комисията за минималните изисквания, на които трябва да отговаря водата, за да бъде подходяща за употреба от хора и животни, когато се използва повторно в стопанствата. Това е една от стъпките, които се предприемат за преминаване към кръгова икономика и се очаква да доведе до по-устойчива и предвидима употреба на вода за селскостопански цели.