FAQ

Как системите (TINOX), третират варовика във водата?
Системите (TINOX), извършват многоетапна филтрация и магнитно преструктуриране на водните молекули до тяхната правилна хексагонна форма. Този магнитен процес поддържа водната структура до 24 часа, като избягва проблемите с твърдостта и я подобрява за консумация.
Колко е разхода на гориво на инсинератора INCINERpro?
Разходът на горивото зависи от правилното зареждане на инсинератора, вида на отпадъка и добрата техническа поддръжка на горелките.
Колко често се зарежда батерията на робота Evo Cleaner?
След като бъде зареден робота, може да се използва до 30 часа. Принципът на зареждане е колкото часа работи, толкова да се зарежда. Пример: 8- часа работи, 8 часа се зарежда.
Какво се случва зимно време при падане на температурите- замръзва ли арката Mier Brakenberg Destor ST200 и самият разтвор за дезинфекция, с който работи?
По изчисления на немския производител, разхода за добавка на Глюкол е в пъти по- малък от евентуален разход на енергия на дюзите и тръбните пътища.
Може ли да използвам генератор за студен аерозол Mobilstar EK в затворено пространство?
Да, може да се използва, като към генератора, който се поставя извън помещението се добавя допълнителна приставка за пръскане с маркуч 12,5 метра и всички необходими тръби и дюзи, позволяващи работата на машината.
Каква поддръжка се изисква за системите за пречистване на вода?
След въвеждане в експлоатация е нужно да се следи единствено дали входящото налягане отговаря на изискванията- 2- 4 бара. Системите имат автоматичен контрол панел, който ръководи целия процес и те нямат допълнителна поддръжка.
Какви консумативи имат системите за дезинфекция, пречистване, омекотяване и структуриране на вода (Imedagua) и на какъв период се сменят?
При дезинфекция на водата с UV лампа, смяна на лампата един път годишно. При дезинфекция с хипохлорит или друг препарат се дозира дезинфектант по автоматично зададен процент в зависимост от потреблението на вода.