MOBILSTAR E

Марка

Задвижван с бензин, мобилен аерозолен апликатор за студен аерозол.

Технически специфики

Описание

Технологиите на Swingtec помагат да се избегнат екологични щети, като позволяват прилагане на минимално количество препарат върху единица обработвана площ. Авторизиращи дюзи на УЛВ генераторите на Swingtec имат уникален дизайн и технология, като раздробяват и изхвърлят разтвора без да докосва вътрешната им повърхност. Това позволява употребата на препарати, съдържащи твърди частици (водно омокрящи се прахове, микрокапсули, суспензии).

 • Подходящо за помещения от 3000 м3 до 17 000 м3
 • Принцип на работа: разтворът се прекарва до аерозолната глава, където мощен въздушен поток от турбината раздробява
  течността на миниатюрни капчици. При една и съща разходна норма, УЛВ метода произвежда повече капки в сравнение с конвенционалното опръскване или ЛВ метода. Колкото по-малък е размерът на капките, толкова повече капки се произвеждат от единица разтвор.
 • ПРИМЕР: 1 мл. течност, при големина на капката 100 микрона дава 2 млн. капки. Ако обаче големината се намали на 20 микрона, техният брой се увеличава на 239 млн. капки. Така се увеличава контактната площ на капките, пада разходната норма и се намалява както разхода на разтвора, така и времето за обработка.

 

Области на приложение

 • Дезинфекция на ферми и преработвателни предприятия
 • Контрол на насекоми пренасящи болести
 • Пест контрол срещу летящи и пълзящи насекоми
 • Опазване на складирана продукция
 • Обработка на силози и мелници
 • Обработка на дървета срещу гъсеници
 • Площни обработки срещу кърлежи
 • Обработка на канализационни системи
 • Мащабни обработки срещу комари, мухи и папатаци
 • Контрол на птици
 • Растителна защита в оранжерии
 • Растителна защита на полски култури
 • Контрол на миризми
 • Контрол на плесени и гъбички
Направи запитване

Форма за запитване