Системи за биосигурност в Джени Ово ЕООД

  • Фирма:ДЖЕНИ ОВО ЕООД
  • Локация: с. Панаретовци
  • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
  • Описание: Закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция в рамките на животновъдния обект

ДЖЕНИ ОВО ЕООД, ферма за производство на кокоши яйца за консумация в България, избра продуктите на MEIER BRAKENBERG, представени на българския пазар от Техноинокс инженеринг ЕООД.

От компанията се снабдиха с входни арки за дезинфекция ST 100, които осъществяват 100% дезинфекция на всички видове автомобили независимо от техния размер отгоре и отстрани; удължителни рампи, които дезинфекцират цялата ходова част на преминаващите дезинфекция тежкотоварни и лекотоварни автомобили.

Решението на компанията да инвестира в подобряването на системите за биосигурност е с цел осигуряване на превантивен контрол на възможни заболявания на отглежданите кокошки носачки в животновъдния обект, пренасяни посредством хора и транспорт на товари.

Технологичните компоненти са свързани и с необходимостта за ограничаване на пренасяне на зараза от евентуално заболяване извън територията на фермата.

През декември 2023 г. собственикът на фермата инвестира във втора арка за дезинфекция Destor 100 и удължителна рампа за подова дезинфекция.

“Решението да инвестираме в подобряването на системите за биосигурност е с цел осигуряване на превантивен контрол на възможни заболявания на отглежданите кокошки носачки в животновъдния обект, пренасяни посредством хора и транспорт на товари”, сподели Стоян Стоянов, собственик на ДЖЕНИ ОВО ЕООД.