Мобилен инсинератор и арка за дезинфекция в Квинс Арго

  • Фирма: Квинс Арго
  • Локация: с. Презвитер Козма
  • Инсталация: Декември 2023
  • Финансиране: Подмярка 5.1 на ПРСР за биосигурност.
  • Описание: Закупуване на арка за дезинфекция на автомобили; инсинератор за изгаряне/обезвреждане на животински трупове;

Основната дейност на Квинс Арго е производство и предлагане на висококачествени яйца за консумация. През годините основни правила на дружеството са били и ще бъдат коректността с партньорите,качеството на продукцията и професионализма на работниците. Именно това е и причината от дружеството да се свържат с TINOX за повишаване на биосигурността в обекта си.

От компанията се снабдиха с:

  • арка за дезинфекция на автомобили – входната арка за автомобили (камиони и коли) е напълно автоматична и се използва за дезинфекция на превозни средства, които преминават през района на предприятието, с цел превенция на заболявания.
  • инсинератор за изгаряне на животински отпадъци – мобилните инсинератори (IncinerPro a) представляват идеалното решение, ако извършвате дейности по изгаряне на място на мъртви животни, продукти с изтекъл срок на годност или конфискувани продукти от администрираната територия. Инсинераторите са напълно автономни и готови за използване (на ремарке, оборудвани с резервоар за гориво).