Количка за транспортиране в Голямо Враново

  • Продукт: Електрическа количка за транспортиране на трупове на свине до 300 кг.
  • Модел: PPU0030
  • Клиент: Свинекомплекс “Голямо Враново“
  • Инсталация: Януари 2024

Свинекомплекс “Голямо Враново” е най-старият в Източна Европа. В него се отглеждат 2000 майки и 400 ремонтни майки от породите Ландрас, Дюрок, Пиетрен, Голяма бяла. Годишно тук се произвеждат около 55 000 прасета с тегло над 100 кг. Месечната реализация е 4000-5000 бройки на угоени животни.

От комплекса избраха да се сдобият с електрическата количка за транспортиране на трупове, която позволява с лекота да бъдат транспортирани до 300кг. Произведена от Meier Brackenberg и представена на българския пазар от TINOX, количката спомага за улесняване и оптимизиране на работния процес.

Гледайте видеото, за да разберете как: