Системи за пречистване на вода: Мар-Крафт ООД

 • Клиент: Мар-крафт ООД
 • Локация: с. Здравковец и с. Шарани
 • Монтаж: Април 2023
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за биосигурност от ПРСР 2014-2020 – първи прием 2020 г.
 • Продукт: Системи за пречистване на водата
 • Капацитет: 1,5 куб.м/час

Техноинокс Инженеринг ЕООД (TINOX) инсталира система за пречистване на вода в две от птицефермите на един от най-големите производители на яйца у нас “Мар-крафт” ООД. По настоящем фирмата отглежда 500 000 подрастващи птици годишно и 90 000 носачки за производство на яйца. Компанията е утвърден производител на комбинирани фуражи за животновъдство с месечно производство 1500 тона. В последните години фирмата изгражда и ново предприятие за производство на органична птича тор.

Инвестицията в системата на TINOX е повлияна от желанието на собствениците да затвърдят биосигурността в птицефермата. Системата ще дезинфектира, филтрира и структурира водата която използват, за да осигурят по-качествена продукция и по-здрави кокошки. Инвестицията също така ще повлияе благоприятно и на напоителните системи, охлаждащите инсталации и дюзи.

Системите за пречистване на вода на Техноинокс инженеринг ЕООД се разработват индивидуално спрямо специфичните нужди на клиентите, в партньорство с ImaWater Technology – испанска компания с 30-годишна история в производството на комплексни системи за пречистване на питейни води.

Всичко относно системите за пречистване на вода, което трябва да знаете.

ПРЕДИМСТВА:

Иновативните системи за пречистване на вода извършват многоетапна филтрация, която води до следните подобрения:

 • преструктурирането на водната молекула, води до хидратация на клетъчно ниво;
 • елиминиране на токсичните компоненти от органични отпадъци;
 • премахване на твърдите частици, вируси, бактерии, амоняк, химикали и пестициди
 • подобряват се цвят, вкус и мирис, чрез йодирана филтрация с активен въглен.
 • Минимални са разходите за поддръжка;
 • Пречистване на водата независимо дали е от градската мрежа или от собствен водоизточник.


ВАЖНО!

Оборудването пристига окомплектовано в мобилен контейнер готово за въвеждане в експлоатация (не се изисква разрешително за строеж).