Системи за биосигурност в „Бони Холдинг“ АД

„Бони Холдинг“ АД , една от най-големите компании за производство на свинско месо и месни продукти в България избра продуктите на MEIER BRAKENBERG и HEIM непосредствено след стъпването им на родния пазар, благодарение на Техноинокс инженеринг ЕООД.

От „Бони Холдинг“ АД правят инвестиции в подобряването на системите за биосигурност на три свои предприятия – свинекомплексите в с. Брестак и с. Никола Козлево, а също така и в Хибридния център по свиневъдство – Шумен.

От компанията се снабдиха с входни арки за дезинфекция ST 200, които осъществяват 100% дезинфекция на всички видове автомобили независимо от техния размер отгоре и отстрани; удължителни рампи, които дезинфекцират цялата ходова част на преминаващите дезинфекция тежкотоварни и лекотоварни автомобили. Инвестицията за подобряване на биосигурността на холдинга включва и оборудване за дезинфекция под налягане на затворени пространства MBDES 200 SP4 и турникет HEIM EDT H750 за контрол на достъпа за персонала с дезинфекция на ръце и крака. По този начин от предприятието си осигуряват най-висока степен на защита за всички входящи и изходящи камиони и автомобили.

 • Фирма: Тетрахиб АД
 • Локация: с. Никола Козлево
 • Старт на проекта: Август 2021 г.
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
 • Описание: Закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция в рамките на животновъдния обект

Необходимост:
Повишената епизоотична обстановка в България през 2020 г. налага инвестиции в дезинфекционни съоръжения е с цел осигуряване на превантивен контрол на възможни заболявания на отглежданите в свине за угояване в животновъдния обект, пренасяни посредством хора и транспорт на товари.  Технологичните компоненти са свързани и с необходимостта за ограничаване на пренасяне на зараза от евентуално заболяване извън територията на фермата.

Инвестицията включва:
– Автоматизирани входни рампи за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg Destor ST 200;
– Удължителна Рампа на MEIER-BRAKENBERG, която позволява впръскване на дезинфекционна пяна по цялата ходова част на МПС.
– Вход с турникет, за дезинфекция на ръце и крака HEIM EDT H750.

 • Фирма:  “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК” АД
 • Локация: обл. Варна, общ. Вълчи дол, с. Брестак
 • Старт на проекта: Септември 2021 г.
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
 • Описание: Закупуване на оборудване за биосигурност в животновъден обект за отглеждане на свине

Необходимост:
Свинекомплексът си поставя за цел да предприеме превантивни мерки в борбата със заболяването чрез закупуване на дезинфекционни съоръжения за осигуряване на превантивен контрол на възможни зарази, пренасяни посредством хора, транспорт на стоки и товари.

В тази връзка бяха закупени и монтирани:
– Преносимо оборудване за дезинфекция под налягане Meier Brakenberg MBDES 200 SP4;
– Автоматична входна рампа за дезинфекция на автомобили MAIER BRAKENBERG DESTOR ST 200,
– Удължителна Рампа на MEIER-BRAKENBERG;
– Вход с турникет, за дезинфекция на ръце и крака HEIM EDT H750.

 • Фирма: Хибриден център по свиневъдство АД

 • Локация: гр. Шумен

 • Старт на проекта: Декември 2021 г.

 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)

 • Описание: Закупуване на оборудване за биосигурност в животновъден обект за отглеждане на свине

Инвестицията включва:
– Оборудване за дезинфекция под налягане Meier Brakenberg MBDES 200 SP4;
– Автоматизирани входни рампи за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg Destor ST 200;
– Удължителна рампа за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg.

Допълнителна информация

Марка