Системи за биосигурност във ВАРДМЕКС“ ЕООД

Основната дейност на ВАРДМЕКС ЕООД е производство и търговия с растителна и животинска продукция. Дружеството реализира продукцията си основно на вътрешния пазар. Основните пазари на фирмата са пазарите на прасета за угояване и на зърно /пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, рапица/. Поради малкия дял на дружеството на тези пазари, дейността му е силно зависима от тенденцията в съответните сектори.

Към момента дейността на дружеството е свързано с отглеждане на свине в животновъден обект с капацитет 235 броя свине майки и техните приплоди в с. Караманово. През 2019 г. ВАРДМЕКС увеличава капацитета на животновъдното стопансто свързано с отглежданите животни до 350 броя свине майки, 1350 бр. подрастващи прасета и 1950 бр. свине за угояване. Освен основната си животновъдна дейност, дружеството развива и растениевъдна дейност като обработва 4 735 дка земеделска земя, част от която е предназначена за отглеждане на фуражни култури свързани с изхранване на животните.

За да повишават биосигурността в животновъдния обект, от дружеството се обърнаха към Техноинокс Инженеринг (TINOX). От компанията се снабдиха с:

 

  • Автоматизиран робот за почистване на стопанства;
  • Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на странични животински продукти- трупове от свине;
  • Машина за товарене и извозване на животински отпадъци.