ЗОРА – Дончево

 • Продукт: Инсинератор за изгаряне на животински отпадъци, специализиран за птицеферми
 • Модел: Inciner Pro i850
 • Инсталация: Март 2023
 • Клиент: “Яйца и птици-ЗОРА” АД с. Дончево, обл. Добрич

Компанията, позната в агросектора като „ЗОРА-Дончево“ е най-голямата птицеферма в България с годишен капацитет за производство на яйца за консумация около 140 милиона и 700 хиляди кокошки носачки. Продукцията на компанията е ориентирана изцяло към българския пазар.

От компанията потърсиха TINOX със задачата да закупят и инсталират подходящ инсинератор за изгаряне на животински трупове. В конкретния казус – за стандартна смъртност при отглеждане на кокошки носачки.

От TINOX взехме предвид индивидуалните специфики на предприятието и предложихме специализиран модел за изгаряне на кокошки носачки и бройлери –  Inciner Pro i850. Инсинераторът е предназначен за на животни с малък обем и плътна маса и е най-подходящото решение за големи птицеферми.

Съоръжението е с капацитет на зареждане до 500 кг, оборудвано със специално дъговидно дъно на камерата за горене за по-ефективно изгаряне на животинските отпадъци.  

Моделът, който избраха нашите партньори от Дончево, работи на дизел и разполага с дизелов резервоар с капацитет от 1 тон.  Пепелта от изгорените животни може да се използва като ефективен подобрител на почвата и да подпомогне допълнително затворения цикъл на производство на “Яйца и птици-ЗОРА” АД, които разполагат със собствено зърнопроизводство и завод за фураж.

Инвестицията е финансирана по Подмярка 5.1 за Биосигурност от ПРСР, а проектът е реализиран с подкрепата на нашите парнтьори от Агробизнес Консултинг.

Заяви консултация с екипа на TINOX и научи как можеш да финансираш инсинератор за птици по предстоящите европейски програми.

Инсинератор за изгаряне на животински отпадък

Технически специфики

 • Препоръчва се за птицеферми
 • Бързо унищожаване на животински отпадъци
 • Идеален за животински отпадъци от кланици и  месопреработвателни предприятия
 • Товароносимост: до 850 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
 • Метод на зареждане: отгоре
 • Тегло: 5,3 тона
 • Гориво: природен газ; LPG; дизел
 • Скорост на изгаряне: до 150 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)