Инсинератор за птици в ЗОРА – Дончево

 • Продукт: Инсинератор за изгаряне на животински отпадъци, специализиран за птицеферми
 • Модел: Inciner Pro i850
 • Инсталация: Март 2023
 • Клиент: “Яйца и птици-ЗОРА” АД с. Дончево, обл. Добрич

Компанията, позната в агросектора като „ЗОРА-Дончево“ е най-голямата птицеферма в България с годишен капацитет за производство на яйца за консумация около 140 милиона и 700 хиляди кокошки носачки. Продукцията на компанията е ориентирана изцяло към българския пазар.

От компанията потърсиха TINOX със задачата да закупят и инсталират подходящ инсинератор за изгаряне на животински трупове. В конкретния казус – за стандартна смъртност при отглеждане на кокошки носачки.

От TINOX взехме предвид индивидуалните специфики на предприятието и предложихме специализиран модел за изгаряне на кокошки носачки и бройлери –  Inciner Pro i850. Инсинераторът е предназначен за на животни с малък обем и плътна маса и е най-подходящото решение за големи птицеферми.

Съоръжението е с капацитет на зареждане до 500 кг, оборудвано със специално дъговидно дъно на камерата за горене за по-ефективно изгаряне на животинските отпадъци.  

Моделът, който избраха нашите партньори от Дончево, работи на дизел и разполага с дизелов резервоар с капацитет от 1 тон.  Пепелта от изгорените животни може да се използва като ефективен подобрител на почвата и да подпомогне допълнително затворения цикъл на производство на “Яйца и птици-ЗОРА” АД, които разполагат със собствено зърнопроизводство и завод за фураж.

Инвестицията е финансирана по Подмярка 5.1 за Биосигурност от ПРСР, а проектът е реализиран с подкрепата на нашите парнтьори от Агробизнес Консултинг.

Заяви консултация с екипа на TINOX и научи как можеш да финансираш инсинератор за птици по предстоящите европейски програми.

IncinerPro i850 е част от гамата инсинератори с основна неподвижна горивна камера и се препоръчва за изгаряне на отпадъци със среден и голям обем, особено отпадъци с по-висока влажност или по-ниска калорична мощност (напр. пилета).

Технически специфики

 • 2 горивни камери (основна и доизгаряне), за да бъдат напълно съобразени с изискванията на Регламент 1069/2009 на ЕС и ЕС 142/2011
 • 3 напълно автоматизирани, независими горелки (2 в основната горивна камера и 1 в камерата за последващо горене)
 • Специална система за изгаряне на отпадъци, включително пламък отдолу на отпадъците. Това е възможно благодарение на бетонната конструкция (скара) и диаметрално противоположните горелки, разположени на различна височина.
 • Контролен панел със сензорен екран
 • Автоматизирана система за програмиране и контрол на параметрите и циклите на горене
 • Визуална и звукова алармена система
 • Огнеупорен бетон, устойчив на високи температури (1500 ° C)
 • Термодвойки за поддържане на зададени температури
 • Двоен вентилиран комин
 • Врата за товарене на отпадъци с лебедка, със система за безопасност срещу случайно затваряне.
 • Врата за отстраняване на пепелта
 • Бързо унищожаване на животински отпадъци
 • Идеален за животински отпадъци от кланици и  месопреработвателни предприятия
 • Товароносимост: до 850 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
 • Метод на зареждане: отгоре
 • Тегло: 5,3 тона
 • Гориво: природен газ; LPG; дизел
 • Скорост на изгаряне: до 150 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)