Системи за биосигурност в „Бони Холдинг“ АД

Системи за биосигурност в „Бони Холдинг“ АД

„Бони Холдинг“ АД , една от най-големите компании за производство на свинско месо и месни продукти в България избра продуктите на MEIER BRAKENBERG и HEIM непосредствено след стъпването им на родния пазар, благодарение на Техноинокс инженеринг ЕООД.

От „Бони Холдинг“ АД правят инвестиции в подобряването на системите за биосигурност на три свои предприятия – свинекомплексите в с. Брестак и с. Никола Козлево, а също така и в Хибридния център по свиневъдство – Шумен.

От компанията се снабдиха с входни арки за дезинфекция ST 200, които осъществяват 100% дезинфекция на всички видове автомобили независимо от техния размер отгоре и отстрани; удължителни рампи, които дезинфекцират цялата ходова част на преминаващите дезинфекция тежкотоварни и лекотоварни автомобили. Инвестицията за подобряване на биосигурността на холдинга включва и оборудване за дезинфекция под налягане на затворени пространства MBDES 200 SP4 и турникет HEIM EDT H750 за контрол на достъпа за персонала с дезинфекция на ръце и крака. По този начин от предприятието си осигуряват най-висока степен на защита за всички входящи и изходящи камиони и автомобили.

 • Фирма: Тетрахиб АД
 • Локация: с. Никола Козлево
 • Старт на проекта: Август 2021 г.
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
 • Описание: Закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция в рамките на животновъдния обект

Необходимост:
Повишената епизоотична обстановка в България през 2020 г. налага инвестиции в дезинфекционни съоръжения е с цел осигуряване на превантивен контрол на възможни заболявания на отглежданите в свине за угояване в животновъдния обект, пренасяни посредством хора и транспорт на товари.  Технологичните компоненти са свързани и с необходимостта за ограничаване на пренасяне на зараза от евентуално заболяване извън територията на фермата.

Инвестицията включва:
– Автоматизирани входни рампи за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg Destor ST 200;
– Удължителна Рампа на MEIER-BRAKENBERG, която позволява впръскване на дезинфекционна пяна по цялата ходова част на МПС.
– Вход с турникет, за дезинфекция на ръце и крака HEIM EDT H750.

 • Фирма:  “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК” АД
 • Локация: обл. Варна, общ. Вълчи дол, с. Брестак
 • Старт на проекта: Септември 2021 г.
 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)
 • Описание: Закупуване на оборудване за биосигурност в животновъден обект за отглеждане на свине

Необходимост:
Свинекомплексът си поставя за цел да предприеме превантивни мерки в борбата със заболяването чрез закупуване на дезинфекционни съоръжения за осигуряване на превантивен контрол на възможни зарази, пренасяни посредством хора, транспорт на стоки и товари.

В тази връзка бяха закупени и монтирани:
– Преносимо оборудване за дезинфекция под налягане Meier Brakenberg MBDES 200 SP4;
– Автоматична входна рампа за дезинфекция на автомобили MAIER BRAKENBERG DESTOR ST 200,
– Удължителна Рампа на MEIER-BRAKENBERG;
– Вход с турникет, за дезинфекция на ръце и крака HEIM EDT H750.

 • Фирма: Хибриден център по свиневъдство АД

 • Локация: гр. Шумен

 • Старт на проекта: Декември 2021 г.

 • Финансиране: Подмярка 5.1 за Биосигурност (ПРСР 2014-2020 г.)

 • Описание: Закупуване на оборудване за биосигурност в животновъден обект за отглеждане на свине

Инвестицията включва:
– Оборудване за дезинфекция под налягане Meier Brakenberg MBDES 200 SP4;
– Автоматизирани входни рампи за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg Destor ST 200;
– Удължителна рампа за дезинфекция автомобили Meier Brakenberg.

Допълнителна информация

Марка

Реализиран проект: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

Реализиран проект: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

 • Продукт: Робот за почистване на свинеферми EvoCleaner

 • Инсталация: Март 2023

 • Клиент: ГРУПА АЯКС, Свинекомплекс с. Козлодуйци

Свинекомплексът на ГРУПА АЯКС, разположен в село Козлодуйци, обл. Добрич е най-големият на Балканите с капацитет 7000 свине майки и производство на 220 хиляди прасета годишно.

По време на АГРА 2023 нашите партньори от ГРУПА АЯКС проявиха интерес към един от експонатите ни – автономният робот за почистване EvoCleaner.

От ГРУПА АЯКС пожелаха да ползват тестово робота в свинекомплекса в с. Козлодуйци, преди да вземат решение дали да го закупят. Особеност на сградите в комплекса, е че някои от тях са с дължина 300 метра и досега ръчното почистване с водоструйки е изисквало сериозен ресурс от време и разход на вода. Така например за почистването на бокс с размери 4х6 метра са били необходими около 1000 литра вода. 

След двуседмичния тестов период от АЯКС ГРУП останаха доволни както от качеството на почистване така и от спестения човешки труд и намаления разход на вода. Сега измиването на бокс със същите размери при автоматичен нощен режим на работа е спаднало до 15 минути.

Освен доставка и инсталация на робота, услугите на TINOX включват и обучение на екипа за работа с модерния софтуер на EvoCleaner. 

ГРУПА АЯКС е партньор на TINOX от 2020 година, когато инсталира инсинератор за изгаряне на животински отпадъци i1750 в свинекомплекса в с. Козлодуйци.

Партньорството между TINOX и ГРУПА АЯКС продължава, като предстои изграждане на система за пречистване на водата в свинекомплекса в с. Пъстрен с капацитет 50 куб./м на час. 

Автоматизиран робот за почистване на свинеферми

Технически специфики

 • Почиства по всяко време на денонощието, не е необходимо да присъствате и да наблюдавате робота, той работи сам и спира, когато приключи;
 • Захранва се от батерии с капацитет на работа 30 работни часа;
 • Нисък разход на вода;
 • Необходимо е роботът да бъде програмиран за всяка различна ферма. В идентични ферми, той може да използва програмиран план на движение;
 • Маркучът за водата се развива и прибира автоматично;
 • Телескопичната водоструйка е снабдена с ъглов накрайник който почиства, работещ на 3600;
 • Почиства по всяко време на денонощието по предварително зададена програма.
 • Стартира и приключва сам;
 • Ориентира се в помещението по предварително маркирани точки;
 • Разполага с електронна система за управление, която дава възможност за дистанционен контрол.
СВАЛИ БРОШУРА

ЗОРА – Дончево

ЗОРА – Дончево

 • Продукт: Инсинератор за изгаряне на животински отпадъци, специализиран за птицеферми
 • Модел: Inciner Pro i850
 • Инсталация: Март 2023
 • Клиент: “Яйца и птици-ЗОРА” АД с. Дончево, обл. Добрич

Компанията, позната в агросектора като „ЗОРА-Дончево“ е най-голямата птицеферма в България с годишен капацитет за производство на яйца за консумация около 140 милиона и 700 хиляди кокошки носачки. Продукцията на компанията е ориентирана изцяло към българския пазар.

От компанията потърсиха TINOX със задачата да закупят и инсталират подходящ инсинератор за изгаряне на животински трупове. В конкретния казус – за стандартна смъртност при отглеждане на кокошки носачки.

От TINOX взехме предвид индивидуалните специфики на предприятието и предложихме специализиран модел за изгаряне на кокошки носачки и бройлери –  Inciner Pro i850. Инсинераторът е предназначен за на животни с малък обем и плътна маса и е най-подходящото решение за големи птицеферми.

Съоръжението е с капацитет на зареждане до 500 кг, оборудвано със специално дъговидно дъно на камерата за горене за по-ефективно изгаряне на животинските отпадъци.  

Моделът, който избраха нашите партньори от Дончево, работи на дизел и разполага с дизелов резервоар с капацитет от 1 тон.  Пепелта от изгорените животни може да се използва като ефективен подобрител на почвата и да подпомогне допълнително затворения цикъл на производство на “Яйца и птици-ЗОРА” АД, които разполагат със собствено зърнопроизводство и завод за фураж.

Инвестицията е финансирана по Подмярка 5.1 за Биосигурност от ПРСР, а проектът е реализиран с подкрепата на нашите парнтьори от Агробизнес Консултинг.

Заяви консултация с екипа на TINOX и научи как можеш да финансираш инсинератор за птици по предстоящите европейски програми.

Инсинератор за изгаряне на животински отпадък

Технически специфики

 • Препоръчва се за птицеферми
 • Бързо унищожаване на животински отпадъци
 • Идеален за животински отпадъци от кланици и  месопреработвателни предприятия
 • Товароносимост: до 850 кг (в зависимост от вида отпадъци, обем)
 • Метод на зареждане: отгоре
 • Тегло: 5,3 тона
 • Гориво: природен газ; LPG; дизел
 • Скорост на изгаряне: до 150 кг / час (в зависимост от вида отпадъци, влажността, калоричните свойства на отпадъците)

Вардмекс

Вардмекс

Вардмекс ЕООД

 • Населено място: гр. Свищов
 • Година: 2022
 • Машина: Инсинератор
 • Модел: i1000